Mens det i går ble klart at Generalinspektøren for Luftforsvaret er på flyttefot fra Rygge kom det i dag en gladmelding om at helikopterberedskapen videreføres.

Det er 22. juli-komiteen på Stortinget som kunngjorde sin innstilling i dag. Der står det blant annet:

"Stortinget ber regjeringen komme med en plan, samt økte bevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012 for å sørge for at den militære helikopterberedskapen på Rygge videreføres."

Det betyr i klartekst at regjerningen instrueres av Stortinget, og må finne penger til å gjennomføre dette tiltaket når de legger frem revidert nasjonalbudsjett i april.

Godt nytt

Akhtar Chaudhry som sitter på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti legger vekt på rikets sikkerhet når han videreformidler gladmeldingen.

- Det viktigste er at landet vårt får en beredskap med helikoptre og at den videreføres på Rygge. Det er viktig for den nasjonale beredskapen mot terror, sier han til moss-avis.no.

22.juli-komiteen skriver dette i sin innstilling: Komiteen viser til at transportstøtte er et viktig element for responstiden. Komiteen er tilfreds med at det er gjenopprettet militær helikopterberedskap med Bell 412 SP helikoptre på Rygge flystasjon, som etter anmodning kan yte administrativ transportbistand til politiet i akutte situasjoner.

Komiteen har merket seg at videreføring og mulig videreutvikling av helikopterberedskapen på Rygge utover 1. august 2012 er til vurdering.

Tidligere har Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien uttalt til Moss Avis at hun ønsker en videreføring av helikopterberedskapen og at Rygge bør bli en base for all helikoptervirksomhet som også inkluderer redningshelikopterne.