Her er de umiddelbare kommentarene

Roger Fadum (t.v) og Trygve Solheim er uenige om bru eller tunnel er best. Solheim mener at en bru kan bli en vakker del av landskapet.

Roger Fadum (t.v) og Trygve Solheim er uenige om bru eller tunnel er best. Solheim mener at en bru kan bli en vakker del av landskapet. Foto:

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel

En bru fra Horten til en kunstig øy ved Gullholmen, som deretter går ned i en tunnel og kommer opp i Rosnes-området og deretter forsvinner i en ny tunnel over Mossesundet. Eller en tunnel fra Horten til Rosnes-området og ned i tunnel over Mossesundet.

DEL

Slik er anbefalingen fra Statens vegvesen. Reaksjonene er blandet: 

Jørn Roald Wille – en av frontfigurene i kampen aksjonsgruppa «Nei til fjordkryssing via Jeløy» :

– Vi trodde Hurumlandet skulle bli valgt. Men så ser vi at det er Jeløy-alternativet som er valgt ut fra samfunnsnytten. Men vi blir lovet at verken Gullholmen eller Jeløy skal berøres av fjordkryssingen. Vet at dette er enorme kostnader, et gigantisk prosjekt – og vi må følge med. Vi hadde håpet å legge ned gruppa i dag, men vi har 3500 personer som støtter oss, og vi må summe oss litt, og gå igjennom prosjektet. Vi er jo saklige og ordentlige mennesker, sier han.

Irene Johansen, stortingsreprentant for Ap:

– For oss var det var et viktig premiss at jernbane skulle være med, vi er veldig skuffet over at dette ikke er tatt med. Men det er spennende at de har sett på nye løsninger med for eksempel en kunstig øy. Jeg er tilhenger av ny bro, men da med jernbane, og en ny fast fjordforbindelse mener jeg vil få en helt ny effekt for samhandlingen i regionen.

Trygve Solheim, turgåer på Alby:

– Som vestlending er jeg veldig glad i bru og synes det er veldig pent, derfor mener jeg at dette forslaget er noe man ikke bør være redd for. Bru er bare hyggelig. 

Roger Fadum, turgåer på Alby:

– Selv synes jeg ikke bru er noe fint, så jeg hadde nok sett at det kom en tunnel, som ikke ødela det vakre man ser rundt seg. En tunnel setter langt mindre spor enn en bru.

–Vinn-vinn for oss alle

Ordfører Tage Pettersen:

– Til og med de som har vært opptatt av landskapsvern har seiret, dette er en vinn-vinn-seier for oss alle. Her skal alle høres og få lov å bidra i tiden framover, og jeg er glad for at ferjesambandet skal forsterkes. Vi er opptatt av at kollektivmuligheten må det tas hensyn til, og dette blir viktig å ha fokus på.

BAKGRUNN: Slik kan en ny gigantbru mellom Moss og Horten bli

Gisle Haakonsen, i aksjonsgruppa for et ferjefritt Jeløy:

– Denne løsningen vil først ødelegge fredelige vestre Jeløy der brua kommer inn på en kunstig øy før den ødelegger Rosnes og Mosseskogen der det er tegnet inn firefelts motorvei i dagen. Dette er ingen god dag for Moss Vi hadde håpet at vi kunne legge ned Facebook-gruppa vår, men det ser dessverre ut til at vi må gjøre det motsatte - fortsette å kjempe enda hardere, sier Haakonsen til Moss Avis. 

– Anbefalingen er alt annet enn det vi håpet på og trodde. Men det vi fryktet skjedde: At de nasjonale samfunnsinteressene ville veie tyngst, sier Haakonsen.

Leif Christensen, leder Østfold SV:

– Østfold SV er skuffet over Statens vegvesens konklusjon og over at både Arbeiderpartiet og Høyre jubler over en løsning som vil føre til enda mer forurensende trafikk og som sannsynligvis vil berøre områder som er verna i dag. Dette vedtaket vil bidra til mer trafikk, større klimautslipp og det vil berøre vernede områder og folks rekreasjonsområder. Østfold SV kommer til å fortsette kampen mot fastforbindelse mellom Horten og Moss, for miljøet og for alle de menneskene som blir berørt av dette.

– Umulig å forstå

Espen N. Evensen, regiondirektør i NHO:

– De anbefalte løsningene med oppgradering av RV23 og fergeerstatning for RV19 er i tråd med næringslivets behov og tar inn over seg det viktige hensynet til regionforsterkning langs Ytre Oslofjord og Skagerrak. KVU-rapporten viser at løsninger for RV19 ikke er enkelt, og at viktige miljø- og kostnadshensyn gjør at man ikke konkluderer på bru eller tunnel mellom Moss og Horten. Begge deler er løsninger som vil fungere godt for næringslivet og som avlastning for Osloregionen.

– Bru eller tunnel på RV19 åpner for god og effektiv transport mellom viktige deler av vestlandet og sørlandet til og fra Sverige og Baltikum. Med en bru eller tunell mellom Moss og Horten blir Skandinavia bredere på midten og samferdelssystemet i blir mer robust der det bor flest mennesker og fraktes flest varer. Utredningene om bru eller tunnel må komme fort. For utviklingen i Moss er det viktigste nå at man kan begynne å tro på en fremtid uten ferge og uten lammende kø gjennom sentrum.

Karin Johnsen, fra Rygge:

– Fordelen er at Rygge blir skånet. Men hvorfor kan den ikke gå i land ved Kambo? 

Inger Johanne Willadssen, fra Rygge:

– Dette er tenkning som er helt umulig å forstå. Jeg går her nesten hver dag og synes de kunne valgt noe annet. De velger bare kortest og billigste vei. 

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet: 

– Å bedre ferjetilbudet er en god konklusjon, som Naturvernforbundet stiller seg bak. Vi mener at et bedre ferjetilbud og en løsning for trafikken gjennom Moss også vil være en god langsiktig løsning, som ivaretar behovet for mobilitet uten store skader på natur og klima. Å krysse fjorden med bru eller tunnel vil kunne gi store inngrep i natur og landskap på begge sider av fjorden. Vi mener at Statens vegvesen bør legge disse planene til side. Å bygge nytt tunnelløp langs den eksisterende Oslofjordforbindelsen er derimot noe vi kan akseptere.

Artikkeltags