Det var et massivt oppbud som møtte kommunestyrepolitikerne i går kveld. Frykten for skolenedleggelse og utsettelse har gjort at Garder og Hølen har mobilisert maks foran årets budsjettdebatt.


Del på Facebook

Mellom kampropene holdt Inger Berge appell for Hølen skole
. I møtet etterpå fikk Berge, velforeningsleder Gro Fyhri og de øvrige frammøtte vite at Hølen skyves ut i vintermørket.

– Det gikk som vi fryktet. Nå har vi nådd smertegrensen, sier Fyhri.

Skuffet

Den nye skolen i Hølen er snart klar for anbud, men Høyre, Frp, KrF og Venstre velger altså å fryse prosjektet i to år. Samtidig ber partiene administrasjonen om å vurdere oppussing av nåværende bygningsmasse som et alternativ til ny skole. En sak om dette skal fremmes til Skole, oppvekst og kulturutvalget innen våren 2012.

Leder Gro Fyhri i Hølen var skuffet over posisjonens forslag:

– Prosessen har vært slitsom, sier hun.

Med Garder gikk det bedre. Posisjonen lot skolen overleve, og som aksjonist Svein Kjølberg sier:

– Vi gjorde hva vi kunne, og opplevde at noen var lydhøre.

Brevik

Heller ikke Brevik skole hadde noen god dag i går. Partiene vil ikke bygge ut skolen, men setter av 25 mill. kroner til oppussing. En justering av kretsgrensene skal få plass til elevene.

Av andre punkter vil posisjonen bare ha én ungdomsskole i Vestby nord. Om det skal bygges seks eller syv paralleller, avklares i forbindelse med behandlingen av finanskomiteens innstilling høsten 2012.

Posisjonen styrker potten for læremidler med ytterligere 546.000 pr. år og avsetter 500.000 pr. år til etter og videreutdanning for lærere. Rådmannens kutt i lærerstillinger reduseres fra syv til fire årsverk.

Videre vil økonomisk sosialhjelp reduseres med 275.000 i 2012, og deretter med 550.000 pr. år i forbindelse med stillingsøkning og endringsprosess på NAV. Trygghetsalarmer skal være gratis.

Kirken er inne

Så er det også slått fast: Kulturkirken i Son skal bygges. Det avsettes 2,5 millioner i 2012, 11,5 millioner i 2013, og 11 millioner i 2014. Videre avsettes det 300 tusen pr. år til driftsutgifter fra 2015.

Finansieringen av Svartåshytta som kystledhytte gjøres permanent. Eventuelt tilskudd fra fylkeskommunen tilbakeføres fond.
Av andre punkter nedsettes eiendomsskatten på verker og bruk med ett promillepoeng fra budsjettåret 2013.

Nei takk

Posisjonen vil nedsette en finanskomité som skal vurdere og foreslå inntektsøkninger og kutt på drift og investeringer. Ordfører og alle gruppelederne er tiltenkt en plass i komiteen, men opposisjonens SV, Sp og Ap har allerede betakket seg, med henvisning til at de legger fram et budsjett i balanse og ikke ønsker å sitte som gissel for borgerlig kuttprosess.

LES OGSÅ:

Har sikret Garder skolekrets gjennom advokat

E-skatt på næring skal redde Garder og Hølen skoler