I går kveld hadde Høyres bystyremedlemmer og styret i Moss Høyre møte for å drøfte hvordan de skal knekke nøtten om hvem som skal bli ordfører i Moss dersom Tage Pettersen blir byrådsleder.
- Etter at alle hadde sagt sine meninger vedtok gruppen vår enstemmig at vi ikke vil innføre parlamentarisme i denne perioden. Hvis vi vil gå inn for en slik styringsform i neste valgperiode, vil vi i så fall ta med et punkt om det i valgprogrammet, sa Nakkim på pressekonferansen.

Høyre hevder at vedtaket de nå har gjort ikke er et brudd på samarbeidsavtalen de inngikk med de andre borgelige partiene rett etter valget.

Avgjørende for partiet var at den parlamentariske modellen viste seg å bli for dyr for Moss, og at de hadde gått på valg på å ha ordføreren i byen. Dét ville de ikke være sikret ved å innføre parlamentarisme. Samtidig vedgår partiet at de ikke kjente lovverket godt nok da de inngikk samarbeidsavtalen med de øvrige partiene i posisjonen.

- Det er forutsetningene som har endret seg, påpekte Nakkim på dagens pressekonferanse.
- Utredningen fra Agenda Kaupang viste at parlamentarisme i Moss ville ha blitt mye dyrere enn noen kunne ha forstilt seg på forhånd, forklarte Salbuvik.

Kjellaug Nakkim og Gunn Salbuvik innrømmet også at de på forhånd hadde undervurdert reaksjonene og debatten som kom da det ble klart at partiet ville innføre parlamentarisme i Moss.

Den sterke debatten i media ble dermed én av grunnene til at Moss H har landet på denne avgjørelsen.
- Vi hadde ikke forutsett at debatten ville bli så sterk, forklarte Nakkim.
-  Ja, vi føler at noen har hauset opp denne debatten i media. Det ble mye persondebatt i stedet for prinsippdebatt, la Salbuvik til.

Nakkim konkluderte med at Høyre ikke var flinke nok i mediakampen.

-  Våre politiske motstandere, og da særlig partiet Rødt, kjørte fram saken voldsomt i Moss Avis. Rødt hadde den største bekymring for våre velgere, og velgerne kjøpte argumentene til Rødt så lett. Det undervurderte vi.

- Det er en lettelse i hele partiet over vedtaket som nå er fattet, sa de to på pressekonferansen i Moss Rådhus i dag.

Vil spisse dagens modell

- Høyre ønsker i stedet å spisse formannskapsmodellen som Moss har i dag, opplyste Kjellaug Nakkim.

Partiet ønsker å starte med å gå gjennom reglementet for bystyret og formannskap.

Nye forhandlinger

Vedtaket i Moss Høyre innebærer også at det iverksettes nye politiske forhandlinger om en felles platform med Venstre, Frp og Krf. Forhandlingene starter allerede på mandag i neste uke.

Det var på folkemøtet som Moss Avis arrangerte forrige uke, at gruppeleder Kjellaug Nakkim antydet at Høyre kunne komme til å snu i parlamentarismesaken.

Posisjonen i Moss, bestående av Høyre, KrF, Frp og Venstre, har hatt innføringen av parlamentarisme ute på høring.

Se vår temaside om parlamentarisme i Moss her

Saken oppdateres