Det mener Fredrik Punsvik (H), som sitter i Rygge kommunestyre og nylig ble innvalgt i Unge Høyres sentralstyre. Han har fått «tallknuserne» i NHO Service til å vurdere alternative finansieringsmuligheter for Rygge kommune. Og det er altså realistisk, mener han, at 26 millioner kan frigjøres – midler som kan brukes til å redusere eiendomsskatten.

Best mulig

Punsvik anser at politikernes viktigste oppgave er å bidra til at skattepengene blir brukt på best mulig måte.
– Hvis det viser seg at Rygge kommune har potensial til å tilby minst like gode tjenester som i dag, men til langt lavere pris, bør vi gjøre det, sier han til Moss Avis.

«Parkert»

Men dette er ikke offisiell Høyre-politikk i Rygge, ifølge varaordfører og gruppeleder Aud-Kristin Løken.
– Det er et utspill som får stå for hans regning, sier Løken.
– Men det var Høyre som så sent som i fjor tok til orde for å konkurranseutsette blant annet driften av de gjenværende kommunale barnehagene?
– Ja, men dette er noe vi har skrinlagt, iallfall inntil videre. Vi har lyttet til rådmannen, som sier at det drar med seg store kostnader, økonomisk og personellmessig, om Rygge kommune selv skal delta i en anbudskonkurranse, sier hun.

Ikke dårligere

Partifelle Punsvik hevder på sin side at konkurranseutsetting ikke er et mål i seg selv. Målet må være å gi et best mulig tilbud til best mulig pris.
– Forskning på området og erfaring fra andre kommuner tilsier at kostnadene kan bli redusert uten tap av kvalitet på tjenestene, fremholder han.
De midlene som blir frigjort, bør komme Rygges innbyggere til gode i form av redusert eiendomsskatt, mener Punsvik.

Langt på vei

– I 2009 hadde kommunen et overskudd på 5,1 millioner kroner. Resultatet hadde vært et helt annet om innbyggerne ikke hadde bidratt med 40 millioner i eiendomsskatt. Men den skal bort. Og med konkurranseutsetting av helse, omsorg og renhold ville vi komme et langt stykke på vei. 26 millioner er veldig mye penger. Og hvis ting kan gjøres bedre, bør vi gjøre det bedre, avrunder Fredrik Punsvik.