Hun vil ansette nok en toppsjef

Konstituert rådmann IngerJohanne Fjeldbraaten får støtte fra H og Fagforbundet når det gjelder forslaget om å opprette en ny kommunalsjefstilling mens Frp er skeptiske. foto terje holm

Konstituert rådmann IngerJohanne Fjeldbraaten får støtte fra H og Fagforbundet når det gjelder forslaget om å opprette en ny kommunalsjefstilling mens Frp er skeptiske. foto terje holm Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Det bør opprettes en ny kommunalsjefstilling i Moss kommune, foreslår konstituert rådmann IngerJohanne Fjeldbraaten.

DEL

Hun går inn for at den nye kommunalsjefen bør få det overordnede ansvaret for økonomi og organisasjon, og at stillingen kan benevnes kommunalsjef økonomi og organisasjon.


- I utgangspunktet virker dette forslaget fornuftig, mener Tage Pettersen (H).
 Men Moss kommune står jo midt oppe i en prosess med effektivisering og nedbemanninger. Henger det da på greip å foreslå at det opprettes enda en sjefsstilling i kommunen?


-  Ja. Det framgår av saksutredningen at tre andre stillinger er tenkt fjernet ved en slik organisering. Forslaget vil altså gi en netto besparelse på to årsverk. Økonomi og organisasjon er så viktige områder at jeg tror det er riktig vei å gå å la dette bli en egen kommunalavdeling med egen kommunalsjef, svarer Pettersen.


I dag har Moss kommune tre kommunalavdelinger med hver sin kommunalsjef: Plan, miljø og teknisk, kultur og oppvekst og helse og sosial. Dersom rådmannens forslag blir vedtatt, får Moss kommune fire kommunalavdelinger og tilsvarende antall kommunalsjefer.
Hilde Torgersen i Fagforbundet er positiv til forslaget men ville aller helst at kommunen skulle gå enda lenger:


- I utgangspunktet hadde vi ønsket at det ble opprettet to nye kommunalavdelinger med hver sin sjef, én for økonomi og én for organisasjon. Begrunnelsen vår er at dette er to store og viktige områder.
Derimot er Torgersen bekymret for kutt av enda flere stillinger i kommunen:
- Rådmannen ser for seg at man kan kutte ett årsverk innen helse og sosialavdelingen og ett årsverk i IT-avdelingen. Etter Fagforbundets syn har det nå vært kuttet nok stillinger.


Erlend Wiborg (Frp) sier at hans parti ikke har drøftet forslaget fra rådmannen ennå:
- Men i utgangspunktet er jeg skeptisk til å opprette en ny kommunalsjefstilling og enda en kommunalavdeling. Jeg frykter at et slikt vedtak i praksis vil bety en utvidelse av byråkratiet. Men vi må gå grundigere igjennom saksutredningen før vi kan konkludere.
Saken skal behandles i administrasjonsutvalget 26. november. $CUT_ON$

Artikkeltags