– Hølen ble jo lurt, sier Niels Nickelsen om at nye Hølen skole ble stoppet og utsatt i to år, rett før spaden skulle stikkes i jorden.


Referansegruppa i Hølen måtte akseptere at det ble en pause i prosjektet, men slo seg til tåls med at forprosjektet skulle gjøres ferdig og at en rehabilitering av den gamle skolen skulle vurderes.

Se bilder: Uverdige forhold på Hølen skole

Holdes utenfor

Nå opplever vi imidlertid at hele prosessen har stoppet opp og at vi holdes utenfor, sier Gro Fyhri.

Slik gruppen har forstått det, skulle forprosjekt og rehabilitering legges fram i skoleutvalget i det siste møte før sommeren.

– Møtet er 30. mai og saken står ikke på kartet, sier Ole Thomas Evensen.

LES OGSÅ: Grevlingen skole er allerede for liten

Tatt ut

Hølens referansegruppe hadde tillit til prosjektet og måten det ble jobbet på, før utsettelsesvedtaket i desember.

– Vi følte at vi var en stor del av arbeidet og at dialogen var god. Etter 5. desember stoppet alt opp. Vi får ingen informasjon, vi blir ikke involvert, og selv om vi vet at tegningene er ferdige og overlevert kommunen, får vi ikke se dem. Svaret er nei. Den eneste beskjeden vi fikk, var at saken skal legges fram for finanskomiteen 6. juni. Vi fikk heller ingen begrunnelse for hvorfor dette havner i kuttkomiteen.

Gruppa synes prosessen er så lukket at de mener den strider mot kravet til åpenhet og demokratiske prosesser.

Kulturhus

Ordfører John Ødbehr er uenig i kritikken, og sier at så lenge vedtaket om skole i Hølen står, så er det også slik:

– Jeg sitter i byggekomiteen, men har heller ikke sett tegningene. Jeg visste ikke engang at saken skal legges fram i finanskomiteen.

Ødbehr sier han er åpen for ideer og diskusjoner, og når han i enkelte fora har kastet fram muligheten av å legge ned skolen og bygge kulturhus i stedet, så er det nettopp for å få synspunkter.

 – Det ligger ingen prestisje i dette. Jeg vet ikke engang hva partiet mitt synes om slike tanker. Jeg vil ha debatt, og så er det faktisk slik at skolen bare er utsatt, og at vi venter på et overslag for å se hva det vil koste å pusse opp den gamle. Hvis Hølen har behov for tettere kontakt, kan de når som helst ringe eller komme på kontoret. Og vil de at jeg skal komme til Hølen, gjør jeg gjerne det.

LES OGSÅ:

Bare 75 av 200 barn møtte i den kommunale barnehagen

Skattepengene dine kan bli forsinket

Unggutter stakk fra barnevernet i stjålet traktor