Inn på Tunet-prosjektet i Hobøl

Monica Edvardsen fra Hobøl har fått nye muligheter på Blixland Hestesenter. Bak fra venstre sees Elisa beth Dalen fra Blixland, Finn Aamodt fra Hobøl ASVO og NAV-leder Finn A. Jensen.

Monica Edvardsen fra Hobøl har fått nye muligheter på Blixland Hestesenter. Bak fra venstre sees Elisa beth Dalen fra Blixland, Finn Aamodt fra Hobøl ASVO og NAV-leder Finn A. Jensen. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

I Hobøl jobbes det nå mer aktivt enn noen gang med å kvalifisere arbeidsledige for jobb. Da kan dyr være viktigere enn mennesker.

DEL

Gjennom det statlige Grønt Arbeid-prosjektet har tre trygdede fått anledning til arbeidspraksis på Blixland Hestesenter i Hobøl.
Målet er at man innenfor en toårsperiode skal komme i posisjon for ordinært arbeid.

Trives

I fjor høst fikk Monica Edvardsen anledning til å komme til Blixland.

– Jeg stortrives her. Det er fint å jobbe med dyr og da særlig med hest. Mange ganger er det greiere å jobbe med dyr enn med mennesker. Arbeidsoppgavene er varierte, og man får brukt seg selv gjennom fysisk arbeid, sier Monica Edvardsen.

Hun er 27 år og fra Hobøl, og går på avklaringspenger fra NAV. Utenom det betaler NAV 160.000 kroner for plassen på Blixland. Det er penger NAV-leder for Spydeberg og Hobøl, Finn A. Jensen, mener er vel anvendte.

– Det kan ikke understrekes nok at dersom man skal unngå å bli passiv trygdemottaker, må det aktivitet til, sier han.

Bred støtte

NAV initierer og betaler for prosjektet, men utplasseringen til Grønt Arbeid skjer gjennom Hobøl ASVO. Det er også de som har det direkte oppfølgingsansvaret for dem som er med i prosjektet.

Også Innovasjon Norge støtter opp. Derfra har man fått en bevilgning på 400.000 kroner.

På Blixland er hestesenteret med en tilhørende rideskole én del av arbeidstreningstilbudet. Gården har plass for 50 hester. Et annet tilbud gården har, er selskapstilstelninger hvor man får god arbeidstrening.

I Østfold er det bare Spydeberg og Hobøl samt Fredrikstad kommune som fikk muligheten til å gå i gang med Grønt Arbeid.

– Skal vi lykkes med å få folk i arbeid, må vi treffe brukergruppene. Mange har behov for praktisk jobbing. Det får de her. Dette skal være et startsted for ny jobb, sier Finn A. Jensen i NAV.

Flere

Men Blixland nå tar imot tre personer for arbeidstrening, sier Elisabeth Dalen ved senteret at man fint kan ta imot 10 personer, om det skulle være aktuelt. NAV stiller seg positiv til en slik utvidelse.

Eier og daglig leder på gården, Annka Steinberg, oppfordrer flere arbeidsgivere til å komme på banen og ta imot folk.

– Arbeidsgiverlunsjene vi har i kommunen bør være en arena hvor arbeidsgiverne kan bli enige om å ta inn folk på tiltak, sier hun.

– Hvorfor ville dere?

– Vi er engasjerte og syntes det var et spennende tiltak, sier Annka Steinberg.

Erfaring

På Blixland Hestesenter har man en viss erfaring i å ta imot mennesker som ikke er helt A4, enten det nå er skoledropouts, rusmisbrukere eller personer med psykiske problemer.

– Det som er positivt nå er at vi skal følge folk over litt lengre tid. Det er bra for oss, og det er bra for dem som er her på tiltak, sier Annka Steinberg.

Artikkeltags