Bare få timer etter møtet om Hølen skole onsdag ettermiddag, tikket pressemeldingen inn til Moss Avis. Brevet er signert partileder Stig Eyde (H) og innholdet er tydelig:

«Hølen har signalisert at det ønskes skole tilbake til bygda så raskt som mulig, med mulig rehabilitering av dagens bygningsmasse og mulig ny- eller påbygg, framfor å vente i lengre tid på en mulig nybygd skole. Høyre kommer derfor til å være opptatt av å finne en løsning sammen med resten av posisjonen, og i nært samarbeid med referansegruppa på Hølen skole. På tross av en anstrengt kommuneøkonomi vil Høyregruppen i Vestby anstrenge seg på det sterkeste for å komme Hølens befolkning i møte i forhold til ønske om raskest tilbakeføring av skolen i bygda.»

Ingen god figur

Eyde er den første til å innrømme at borgerlig fløy ikke gjorde noen god figur i møtet, og at Høyre kunne ha kommunisert mye bedre.

– Før møtet var borgerlig fløy enige om å ikke gå ut med noe standpunkt, men så begynte både KrF og Venstre å gjøre nettopp det. Jeg skjønner at de fremmøtte ikke likte prosessen.

Dro opp 36. mill.

Hølen kommer til å fotfølge politikerne helt til den planlagte skolen er på skinner igjen. I går pustet «halve bygda» politikerne i nakken under selve møtet.

Der kunne de også høre Ole Morten Geving (Sp) minne posisjonen om at Vestby i 2009 fikk hele 36 mill. kroner til skolen gjennom den statlige skolepakka.

– Ja, men dette er kommunens penger, ikke Hølens, svarte ordfører John Ødbehr og la til at så lenge hølningene ikke vil gå på ungdomsskole i Vestby kan det også skje at penger skifte retning.

Rot i kulissene

Opposisjonen er i det hele tatt kritisk til prosessen rundt behandlingen av skolesaken.

– Da de borgerlige frøs hele prosjektet i budsjettvedtaket før jul, vedtok de samtidig at sak skulle fremmes i skoleutvalget våren 2012. Men det har de hoppet glatt over. I stedet bestiller ordfører en helt ny sak til finanskomiteen med en haug av nye alternativer. Jeg minner om at byggekomiteen for ny skole i Hølen var enstemmig, og at ordfører Ødbehr satt som medlem, sa Tom A. Ludvigsen.

Mandag står både budsjettendringer, regnskap og plassering av overskudd i millionklassen på sakskartet i kommunestyret.

En ny vending i Hølensaken er ikke usannsynlig.

Mange var sjokkerte

For mange hølninger var onsdagens møte det første med politikerne i skolesaken. Reaksjonene uteble ikke.

Velforeningsleder Gro Fyhri, som også sitter i referansegruppa for ny skole, gjør denne oppsummeringen etter møtet i rådhuset:
– Mange fra Hølen deltok for første gang. De hadde ingen erfaring med hvordan politikere kan opptre, og flere sa de var sjokkert over det de hørte, og over hvor lang tid det er fra ord til handling.

36 mill.

Fyhri har notert seg de 36 skolemillionene det ble referert til fra regjeringens «krisepakke» i 2009, og legger til at det Hølen har mest fokus på nå, er tiden.

– Vi har fokus på å ta igjen tapt tid, og ønsker at saken kommer opp i kommunestyret allerede førstkommende mandag.

– Dere ønsker en ny 1–7 skole, mens signalene i går pekte mot kombinasjonen rehabilitering og nytt. Hvordan ser dere på det?
– Det kan vi leve med hvis prosjektet kommer i gang så fort som mulig. Tiden er den viktigste faktoren nå.