Jernbaneverket har ledig kapasitet og kompetanse til tunnelplanlegging

Det faktum at Jernbaneverket har kapasitet til å planlegge, kan bety fortgang i planene om nytt dobbeltspor i Moss. Men først må det penger på bordet.

Det faktum at Jernbaneverket har kapasitet til å planlegge, kan bety fortgang i planene om nytt dobbeltspor i Moss. Men først må det penger på bordet. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– Starten på arbeidet med dobbeltspor i tunnel fra Sandbukta har aldri vært nærmere enn den er nå, mener ordføreren i Moss.

DEL

Tage Pettersen (H) er breddfull av optimisme etter et møte med Jernbaneverket (JBV) han har hatt sammen med Gretha Kant (H), lederen av Jernbaneforum øst, og fylkesordfører Ole Haabeth (Ap).

Har kapasitet

– Møtet var svært positivt sett med mosseøyne. Vi fikk beskjed om at JBV har både kapasitet og den nødvendige kompetansen som skal til for å starte arbeidet med å detaljplanlegge dobbeltsporet i tunnel fra Sandbukta til Moss stasjon og så i tunnel fra Kleberget til Carlberg og videre til Såstad i Rygge, sier Pettersen til Moss Avis.

Må vente

– Men selv om kapasitet og kompetanse er på plass, kommer man vel ingen vei uten penger?

– Nei, det er riktig. Vi er nødt til å vente på bevilgning, enten i revidert nasjonalbudsjett nå til våren eller i neste års statsbudsjett. Får vi ikke midler i revidert, kan det bli aktuelt for Jernbaneverket å ta i bruk de totalt 25 millioner kronene som Moss kommune og Østfold fylkeskommune forskutterer for å komme i gang med detaljplanleggingen, sier ordføreren.

Pessimist

Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland mener, i motsetning til deg, at tunnelen i Moss ikke blir bygd i løpet av de neste ti årene?

– Det er overraskende hvis han sier det. Selv føler jeg at vi omsider begynner å nærme oss oppløpssida, svarer Pettersen.

Fem milliarder

Nå handler det altså ikke lenger bare om en tunnel fra Sandbukta til en ny Moss stasjon, men om hele strekningen fra Sandbukta til Såstad – et prosjekt som vil komme på anslagsvis fem milliarder. Kommunedelplanen for strekningen Kleberget-Såstad ligger for øvrig ute til høring.

Kan bli i år

Jernbaneverket har gjennomført undersøkelser av grunnforholdene i Moss. Nå håper Tage Pettersen at detaljplanleggingen av dobbeltsporet kan starte i løpet av 2012 eller 2013.

– Det må være lov å håpe på byggestart i 2014, og at mossetunnelen kan åpnes i 2016 eller 2017. Jeg får satse på gjenvalg i 2015, slik at jeg får sjansen til å klippe snora, sier ordføreren med et bredt smil.

– De siste 20 årene har gitt tunnelforkjemperne det ene tilbakeslaget etter det andre. Frykter du ikke et nytt?

– Frykten er nok der. Likevel velger jeg å tro at det snart må være vår tur, sier Pettersen.

Litt mindre

Helt siden hun ble ordfører i 1995, og før det, har Gretha Kant (H) slåss på barrikadene for en jernbaneløsning i Moss. Nå deler hun Tage Pettersens optimisme, men kanskje i noe mindre grad.

– Det var to vesentlige forhold JBV gjorde oss oppmerksom på: Samferdselsdepartementet må godkjenne at de 25 forskutterte millionene fra kommunen og fylkeskommunen kan tas i bruk til planleggingen. Og vi må få en avklaring knyttet til den planlagte banegården sør for Rygge stasjon, sier Kant.

Hun er selvsagt klar over at Stortinget må forplikte seg til å bevilge penger til en utbygging av dobbeltsporet sørover fra Sandbukta, og at det kun er hardt arbeid som må til i tida framover hvis det skal være håp om å få planene realisert.

Artikkeltags