Jobber for å hindre tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i skolen

RÅDGIVER – Forebyggende arbeid er viktig, sier Kjersti Merete Floor Nilsen, som jobber for at innvandrerelever ikke skal utsettes for tvangsekteskap.

RÅDGIVER – Forebyggende arbeid er viktig, sier Kjersti Merete Floor Nilsen, som jobber for at innvandrerelever ikke skal utsettes for tvangsekteskap.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Gjør det til rutine å gjennomføre samtaler med alle skoleelever som søker om permisjon for å reise til utlandet!

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Slik lyder rådet til alle skoler, grunnskoler og videregående, fra Kjersti Merete Floor Nilsen. Hun jobber som minoritetsrådgiver i Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI), der hun innehar én av rundt 30 prosjektstillinger som er opprettet over hele landet på bakgrunn av handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Malakoff-base

– Hittil har jeg vært tilknyttet Greåker videregående skole. Men fra nå av, og i første omgang ut året, skal jeg ha base på Malakoff v.g.s. i Moss og være én dag i uka på Kirkeparken, sier hun.

Forrige mandag gikk varaordfører Erlend Wiborg (Frp) ut i Moss Avis med krav om at Moss kommune utarbeider en oversikt over antall elever med innvandrerbakgrunn som ikke er på plass når et nytt skoleår starter.

– Elever kan bli tvunget til å gifte seg i hjemlandet eller bli utsatt for kjønnslemlestelse. Det er et økende problem som vi vil vite omfanget av, sa han.

Flere oppdages. Nilsen er glad for at Wiborg retter søkelyset den veien.

– Jeg tror imidlertid ikke at problemet er økende. Det er nok heller slik at større oppmerksomhet fører til at flere av tilfellene avdekkes, sier hun.

Mandag er det skolestart. Og minoritetsrådgiveren er spent på hvor mange pulter som står tomme.

Frivillig

– Vi vet ikke hvor stor problematikken er eller blir. Vi må huske på at videregående skole er frivillig, og at enkelte elever av ulike årsaker rett og slett lar være å møte opp. Erfaring viser dessuten at det ikke nødvendigvis er etter sommerferien at flest elever blir borte. Det kan være knyttet opp mot kortere ferier eller i året, sier hun.

Få kontakt

– Når en elev uteblir, vil jeg ikke slå meg til ro med forsikringer fra foreldrene om at han eller hun «kommer om ei uke». Det er viktig at vi krever å få snakke med eleven selv på telefon. Det skal være mulig å oppnå kontakt selv om eleven er i foreldrenes hjemland, påpeker rådgiveren.

- Viktigst er det forebyggende arbeidet, sier hun.


– Både foreldregrupper og frivillige organisasjoner informeres om at tvangsekteskap er brudd på norsk lov. Og vi må informere elevene på skolen. Det finnes et undervisningsopplegg som heter «Retten til å ta egne valg», og som blant andre Malakoff skal ta i bruk. Her finnes det for øvrig mye kompetanse allerede, og jeg kan bidra med å bringe denne kompetansen videre til andre, anfører minoritetsrådgiveren fra IMDI. 

Artikkeltags