– Julaften kan komme allerede i mai

Lite tid: Tirsdag besøkte justisminister Anders Anundsen Rygge for å gjøre seg kjent med planene om et beredskapssenter på stedet. – Her ligger mye til rette, sier han. de som jobber for et senter ønsker seg en snarlig beslutning. Det er et viktig signal for effektivt videre arbeid. alle foto: geir hansen

Lite tid: Tirsdag besøkte justisminister Anders Anundsen Rygge for å gjøre seg kjent med planene om et beredskapssenter på stedet. – Her ligger mye til rette, sier han. de som jobber for et senter ønsker seg en snarlig beslutning. Det er et viktig signal for effektivt videre arbeid. alle foto: geir hansen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Mosseregionens ordførere ønsker seg penger til et beredskapssenter på Rygge, og de bør komme snart.

DEL

Går alt som de lokale beslutningstakerne vil, stilles i forbindelse med revidert statsbudsjett tre, fire eller fem millioner kroner til råddighet for å kunne detaljutrede Rygge.
– Det vil være en julegave i mai for oss, sier Inger-Lise Skartlien, en av fire ordførere som tirsdag tok imot landets justisminister, Anders Anundsen, til en gjennomgang av hva man har og hva man ikke bør bruke penger på for å få realisert Rygge beredskapssenter.

– Jeg liker det jeg ser, sa justisministeren.
– Ikke minst fordi man nå må tenke på tvers, fordi man tidligere har vært litt nærsynte i de såkalte blålysetatene. Løfter man blikket og ser hva man i fellesskap kan få til for fellesskapet så er det et spennende perspektiv i seg selv, sier Anundsen som også liker at Rygge har god infrastruktur og et beskjedent investeringsbehov.

Tanken på et sentralt senter der en rekke etater kunne øve og samordne innsats kom da man oppdaget hvor dårlig katastrofeberedskapen var etter katastrofen på Utøya og i regjeringskvartalet. At Norge ikke er forskånet for utfordringer er busstragedien ved Tyin i november 2013 et trist eksempel på, det samme gjelder brannen i Lærdal og brannene på Trøndelagskysten nylig.

LES OGSÅ: Hva var det ministeren sa?

Anundsen og hans parti, Frp, har ved en rekke anledninger påpekt at man vil effektivisere byråkrati og unngå unødig bruk av offentlige penger.

Likevel er han ytterst forsiktig med å forskuttere. Han innrømmer at Rygge har åpenbare fortrinn og han liker at stedet er intakt og klart til bruk, men vil ikke si noe om tidsperspektivene. Men han minner om at deler av flyplassen kan bli liggende brakk dersom Forsvaret ikke får reverseringsordre med hensyn til flytting av sin virksomhet, og han gir uttrykk for at det kan være fordelaktig å handle raskt. Noe også Rygge-ordfører Skartlien håper.
– Slukkes lysene i løpet av året, forfaller stedet raskt. Da er det raskt glemt at det vi har på Rygge i dag holder en høy standard, sier hun.

Det er tre departementer som er involvert i beslutningsprosessen knyttet til et fremtidig øvelsessenter for vår del av landet; Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Anundsens eget justisdepartement.
– En umulig oppgave?
– Nei, men vi må kunne klare å tenke på tvers av departementene og se synergiene i en litt annen sammenheng, sier han.
– Må du tenke på Generalinspektøren for Luftforsvarets skjebne når du nå tar med deg beredsskapsinntrykk tilbake til departementet?
– Det er helt avgjørende at vi tenker på tvers av departementene og klarer å samarbeide om et felles mål, avslutter justisminister Anundsen.

Kan tilby 6000 mål

– Et beredskapssenter på Rygge skal ikke etableres i konkurranse med politiets senter på Alna i Oslo, men vi kan utmerket godt være en god løsning fram til det er ferdig på Alna i 2019, sier Inger-Lise Skartlien.
Allerede i dag øver politiets beredskapstropp på Rygge.
– I tillegg kommer det 3000 andre polititjenestemenn og -kvinner som i løpet av et år må gjennomføre 48 obligatoriske timer øvelse. Dem kan vi sørge godt for på Rygge. Det samme gjelder alle dem som jobber med brannvern og helse, samt andre nødetater, sier hun.
– På Rygge står et 6000 mål stort område til disposisjon. Det er mer enn 250 rom av forskjellig størrelse, i tillegg kan man servere 1000 personer per måltid, og undervise i rom og auditorier. Lagerplass og garasjer, skytebaner og øvelsesfelt. Vi har det aller meste klart, sier hun.

Artikkeltags