Bakgrunnen var at Brynjar Høidebraaten (KrF) ønsket å fremme en sak om julegudstjeneste for alle elever i Våler-skolen.

– De siste årene har Kirkebygden skole valgt å ikke la sine ungdomsskoleelever få tilbud om skolegudstjeneste før jul. Dette finner vi i Våler KrF beklagelig. At skoler går til kirke en av de siste dagene før jul har vært tradisjon i Norge i mange år, og vi beklager at dette tilbudet er fjernet for våre ungdommer, skrev Høidebraaten.

Politisk styring

Rådmannen stilte seg spørrende til om intensjonen med saken var et ønske om politisk styring av skolens læringsarbeid, og utformet derfor saksframlegget som en orientering. Det fikk Høidebraaten til å reagere da saken var oppe i formannskapet forrige uke:

– Vi vil jo gjøre noe med dette, sa han og fremmet følgende forslag: Alle grunnskolelever i Våler skal tilbys gudstjeneste minst en gang per år, for eksempel i forbindelse med julehøytiden.

Mariana Oberti (Ap) mente dette ikke var politikernes bord: – Vi politikere skal ikke styre dette. Skolen må bestemme selv. Foreldrene må også bidra hvis de ønsker at barna deres skal gå i kirken. Vi politikere kan ikke blande oss i foreldrenes ansvar og skolens arbeid, sa Oberti.

Støtte

Det var ikke Rune Rafshol (H) enig i:

– Dette er politikk. Vi kan bestemme at vi ønsker at alle barn skal få et slikt tilbud. Selv om man ikke er religiøs, skader det ikke å lytte til noe av det som har formet vår kultur, sa Rafshol. Også Charlie Høyås (Frp) støttet forslaget fra KrF.

– Kristendommen er grunnmuren i den vestlige sivilisasjonen, og det må barna få mulighet for å oppleve, sa han.

– Forslaget går ut på at gudstjeneste tilbys. Det skal være et tilbud, ikke noe krav, understreket Høidebraaten.

Formannskapet gikk til slutt enstemmig inn for Høidebraatens forslag.

Fordi Våk skole er den eneste i Våler som trenger skyss til kirken, ble det tatt til orde for at utgifter til skyss må bevilges utenom skolens budsjett.