Det sier Tommy Hyggen, leder av Moss serveringsforening.

Helse- og sosialutvalget i Moss behandlet saken tirsdag kveld. Der ble det fullstendig kaos. Grunnen er at alle partier har fristilt sine representanter i skjenkesaker. Det førte til at politikerne fikk problemer med å bli enige om noe som helst. Saken har utløst heftig debatt på moss-avis.no.

– Til slutt ble det flertall for å utvide skjenketiden med en halv time i helgene i desember og sommermånedene. Nå må saken ut på høring. Deretter skal den til bystyret igjen. Dette betyr at de foreslåtte utvidelsene av skjenketiden tidligst kan tre i kraft neste sommer. Vi rekker altså ikke å gjøre endringene gjeldende fra årets julebordssesong, forklarer utvalgsleder Gretha Kant (H).

Avhengige av julebordsesongen

– Det er katastrofe for utelivsbransjen i Moss at den ikke kan utvide skjenketidene i årets julebordssesong. Bransjen er totalt avhengig av julebordssesongen, sier Hyggen.

Etter hans syn er det utrolig feil vinkel på alkoholdebatten i Moss og landet for øvrig. Han sikter da blant annet til rådmannen i Moss som i sin saksutredning retter en advarende pekefinger mot dem som vil utvide skjenketidene.

– Mange skader oppstår ved menneskers alkoholforbruk, for eksempel fallulykker, trafikkulykker, drukning og båtulykker, framholdt rådmannen.
– Tenk om alle kjøpesentre måtte stenge klokken 16 fordi det er fare for at ulykker kan skje på ettermiddag og kveld. Det blir like dumt som mye av den alkoholdebatten som nå pågår i Moss, sier Hyggen.

- Bare i Norge

Han minner om at folk trenger et sted å være på kvelds- og nattetid i helgene, et sted der de kan ha det sosialt, treffe folk og kose seg med god mat og god drikke.

– Det er bare i Norge at utvidede skjenketider blir sett på som et problem av enkelte. Tilsvarende debatter fins ikke noe annet sted i verden, tilføyer Hyggen.