Mannen er involvert i den omfattende bedragerisaken om salg og kjøp av eiendommer i Østfold. Banker er forledet av falske kjøpekontrakter, pro forma kjøpekontrakter og uriktige lønnsdokumentasjoner. Beløpet bankene er lurt for er ganske betydelige. I denne saken er bankansatte, takstmenn og flere fra det Kosovo albanske miljøet siktet.

«Kjøpte lån»

 –Jeg erkjenner at jeg visste at kjøpekontraktene var fikset med. Jeg visste også at de som ordnet dette, «kjøpte» lån i banken av bankansatte som mottok penger, sa mannen i retten.

Bedragerisaken har et stort omfang og mannens to brødre er tungt involvert. Saken mot dem og miljøet rundt millionsvindlene vil ventelig ikke bli fremmet for retten før om ett år.
 

Stor fortjeneste

Mannen har vært involvert i fire forskjellige huskjøp og salg. Alle fant sted i Fredrikstad og Sarpsborg. Et hus i Trudvangveien 2 i Sarpsborg ble kjøpt av 35-åringen i juli 2007 for 1.1 mill. Solgt videre etter en måned for 1.9 millioner. Salgskontrakten som ble benyttet i banken var imidlertid på 2,5 millioner.

Slik ble både kjøpere og bankene lurt opp i stry. Mannen fra Moss benyttet Lillestrømbanken og DnBNor i Fredrikstad. Selv hadde han lån til den første boligen i Rygge Vaaler sparebank.
 

Brødrene

Det er mannens to brødre som ansees å være noen av hovedmennene i denne omfattende saken. Både aktor, politiadvokat Nils Vegard og forsvareren, advokat Vidar Helgheim er begge enige i at mannen bare har vært en «stråmann» og at han har liten befatning med saken. De er imidlertid ikke enig i hvilke straffenivå som bør legges til grunn i den kommende dommen.

Politiadvokaten ba retten dømme 35-åringen til ett år og seks måneder fengsel. Forsvareren mente at straffen burde ligge på under ett års fengsel.
 
–Min klients tilståelse har vært med på å forenkle etterforskningen i saken. Derfor bør han innrømmes en betydelig strafferabatt, sa Helgheim.

–Jeg har ikke mange ord å si annet enn at dette har vært en tragedie for meg og min familie. Jeg angrer bittert og vil legge dette bak meg, sa den siktede. Det er ventet dom i saken om to uker.