Kommunen møter seg selv i døra

 Ordfører Paul-Erik Krogsvold er villig til å ta en vurdering på å droppe kommunens egne pålegg for at bo- og servicesenteret i Skoggaten ikke skal sprenge kostnadsrammen på 169 millioner. Dette mener Høyre blir forskjellsbehandling i forhold til andre utbyggere. foto geir hansen

Ordfører Paul-Erik Krogsvold er villig til å ta en vurdering på å droppe kommunens egne pålegg for at bo- og servicesenteret i Skoggaten ikke skal sprenge kostnadsrammen på 169 millioner. Dette mener Høyre blir forskjellsbehandling i forhold til andre utbyggere. foto geir hansen Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Ordføreren er åpen for å fravike kommunens egne krav til byggeprosjekter, slik at bo- og servicesenteret ikke blir et millionsluk. Men her kan kommunen møte seg selv i døra.

DEL

Det planlagte bo- og servicesenteret i Skoggaten hadde en kostnadsramme på 169 millioner. Men etter at administrasjonen hadde jobbet frem forprosjektet, så kom det tilbake til politikerne med en prislapp på 215 millioner.

Overrasket

Dette prishoppet gjorde at de folkevalgte fikk hakaslepp og har lagt administrasjonens regnstykke under lupen. Etter å ha sett næmere på tallene mener politikerne at det fremdeles er mulig å få bygget et bo-og servicesenter innen for den opprinnelige rammen på 169 millioner kroner.

En stor del av prishoppet på 45 millioner er knyttet opp mot kommunens egne krav. Det handler blant annet om krav til opprustning av veien, nytt fortau,gang-og sykkelvei, parkeringsarealer. Videre har lederen av helse-og sosialutvalget, Siv Jacobsen, påpekt at også avtalen om overtakelsen av den gamle riggplassen for byggingen av Kirkeparken videregående vil bli dyr.

Overfor Moss Avis bekrefter ordfører Paul- Erik Krogsvold at kommunens egne pålegg fordyrer prosjektet betraktelig. Han påpeker at hver stein skal snus for å få ned kostnadene og man vil vurdere dispensasjoner fra kravene for å komme i mål økonomisk.

– Men kommunen kan ikke løpe fra krav man pålegger andre utbyggere?

– Som sagt, vi må vurdere dispensasjoner i den grad det blir aktuelt. Men dette blir jo en avveining, sier Krogsvold, som ikke vil avvise at det gis dispensasjoner.

Sier nei

Dette vil imidlertid ikke Høyre være med på.

– Det blir forskjellsbehandling hvis vi stiller strengere krav til andre utbyggere enn kommunen selv. Det går rett og slett ikke an. Kommunen må forholde seg til realitetene som andre aktører, sier Tage Pettersen.

Rødts Eirik Tveiten synes denne problemstillingen er vanskelig. Men mener at det må være mulig å få et bygg innenfor prisen på 169 millioner.

– Delt på antall leiligheter, vil prisen bli tre millioner per boenhet. Det er like mye som en pen enebolig, avslutter han. Moss Avis fikk ingen kommentar fra kommunalsjef Inger-Johanne Fjeldbraaten.

Artikkeltags