Kraftig prisøkning for SFO

AnnKristin Brede Pedersen henter sønnen Isak (6) på SFO på Refsnes skole. Hun synes ikke noe om rådmannens forslag om å gjøre det dyrere å ha barn i SFO.

AnnKristin Brede Pedersen henter sønnen Isak (6) på SFO på Refsnes skole. Hun synes ikke noe om rådmannens forslag om å gjøre det dyrere å ha barn i SFO. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

En plass i skolefritidsordningen (SFO) i Moss gjør et prishopp på 5260 kroner på årsbasis i rådmannens budsjettforslag.

DEL

- Dette forslaget synes jeg ikke noe om. Det er høye nok kommunale avgifter som det er, og i tillegg betaler vi mye i eiendomsskatt, sier AnnKristin Brede Pedersen.

Hun var innom Refsnes skole i går ettermiddag for å hente sønnen Isak (6) på SFO.
Hun frykter at konsekvensen av forslaget, dersom det blir vedtatt, kan bli at en del foreldre må ta barna ut av SFO fordi det blir for dyrt.

I dag betaler foreldre 1670 kroner i måneden for en SFOplass med leksehjelp til barna. Med 12 betalingsterminer blir det en kostnad på 20.040 kroner i året.

Rådmannen foreslår at SFO-prisen økes til 2300 kroner i måneden. Til gjengjeld vil rådmannen redusere antall betalingsterminer til 11. Det vil gi en årspris på 25.300 kroner.

Skolene på Jeløy er reddet

Søskenmoderasjon

Enda dyrere blir det å ha SFO-plasser for familier som har mer enn ett barn i SFOalder. Rådmannen vil redusere søskenmoderasjonen fra 50 til 25 prosent. Prisøkningene foreslås å gjelde fra august 2011. Rådmannen mener det vil gi kommunen en inntektsøkning på tre millioner kroner neste år. I de tre neste årene tror rådmannen dette vil bety 5,5 millioner kroner mer i årlig inntekt for kommunen.

Eirik Tveiten (Rødt) er veldig skeptisk til dette forslaget:
- Jeg er redd for at konsekvensen kan bli at familier med dårlig råd ikke lenger har makter å ha barna sine i SFO. I så fall får heller ikke kommunen en økning i inntektene. Rådmannens regnestykke her forutsetter at det fortsatt er like mange barn i SFO som nå, sier Tveiten til Moss Avis.


Han er opptatt av at SFOprisene skal være lave, slik at alle har råd til å ha barna sine der:
- Jeg tenker da for eksempel på innvandrerfamilier der barna har stort behov for å gå på SFO for å lære språket og integrering. Jeg synes det er lite gjennomtenkt hvis det skal bli så dyrt å gå på SFO at en del barn ikke lenger kan bruke dette tilbudet, sier Tveiten.

- Bør være selvkost

Tage Pettersen (H) vil derimot går inn for forslaget om å øke SFOprisene:
H har flere år på rad nå foreslått å øke SFOprisene. Det har vi gjort av to grunner: For det første mener vi at SFOprisene bør ligge så lavt opp til selvkost som mulig. For det annet bør SFOprisene i Moss harmonere med SFOprisene i nabokommunene.

Enorm forskjell i SFO-prisene

Under Rygge

Ifølge konstituert rådmann IngerJohanne Fjeldbraaten vil SFOprisene i Moss med de foreslåtte prisøkningene fortsatt ligger under prisnivået i Rygge.
Øivind Tandberg Hanssen (SV), leder av skole og oppvekstutvalget (SOK), vil ikke være med på en stor prisøkning i SFO:
- Moss har hatt lavere SFOpris enn nabokommunene fordi vi har høy eiendomsskatt. Nyetablerte er, sammen med minstepensjonister, den gruppen som har størst problem med å betale høy e-skatt. Da er det urimelig hvis vi i tillegg skal påføre barnefamiliene høye utgifter til SFO. Derfor har vi subsidiert SFO. Det skal ikke være slik at en del foreldre ikke har råd til å ha barna sine i SFO, mener Hanssen.

Artikkeltags