På vegne Moss, Rygge og Råde kommuner krevde han satsning på jernbanen sørover, fjerning av taket på antall flybevegelser for Moss lufthavn Rygge og fergefriforbindelse over fjorden.

Hans fjerde krav var at konseptvalgutredningen fra Statens vegvesen om fremtiden veinett for Moss og Rygge nå blir kjapt vedtatt. Dette var alt Rafshol rakk å få sagt før  toget gikk videre mot Fredrikstad.

Det såkalte demonstrasjontoget var en InterCity-togkonferanse på flytoget fra Oslo til Halden. Konferansen ble arrangert av Østfold fylkeskommune, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Foreningen Norden.

Om bord var det en rekke ordførere fra Østfoldbyene med  Mosseordfører Tage Pettersen i spissen, fylkesordføreren, byrådslederen i Oslo, stortingsrepresentanter,  representanter fra miljøorganisasjonene, ekspertise på samferdsel og logistikk.  

- Dette er en veldig viktig togkonferanse for å holde trykket opp for en prioritering av jernbanen i årene fremover, påpekte Høyres Gretha Kant overfor Moss Avis.