Kreves for over 10 mill. etter konkurs

Ute av proporsjoner: Jan Ulriksen (t.v) ser overhodet ingen realisme i kravet på 10,4 millioner kroner som er reist mot han og Øyvind Lygre. Arkivfoto: Per Espen Vinje

Ute av proporsjoner: Jan Ulriksen (t.v) ser overhodet ingen realisme i kravet på 10,4 millioner kroner som er reist mot han og Øyvind Lygre. Arkivfoto: Per Espen Vinje Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Styret i det tidligere transportselskapet Schianders Logistikk i Moss, kreves nå for svimlende 10,4 millioner kroner for ikke å ha meldt oppbud i tide.

DEL

I dag starter rettssaken i Moss tingrett hvor styret ved Jan Ulriksen fra Moss sammen med Øyvind Lygre, nå konsernsjef i Scandinavian Shipping, er saksøkt for å ha påført kreditorene et økonomisk tap på minst 10,4 millioner kroner ved ikke å stoppe Schianders Logistikks skakkjørte virksomhet i tide.

For sent

Det er Svein Willadssen i mosseselskapet Marine Trading som står bak søksmålet mot de to. Willadsen som var kreditor i konkursboet, har kjøpt konkursboets krav for selv å kunne forfølge Ulriksen og Lygre.

Det var i juni 2010 at styret i Schianders Logistikk meldte oppbud.
Det burde ha skjedd et halvt år tidligere, mener Svein Willadssens prosessfullmektig, advokat Kristian Voie Danielsen.

Erstatningsansvar

I sluttinnlegget før saken kommer for retten i dag, hevder Voie Danielsen at selskapet var insolvent ved utgangen av 2009, men viser til at oppbud først ble begjært 15. juni 2010.

10 millioner er svært mye penger


– Styret tok ikke konsekvensen av insolvensen innover seg, skriver Voie Danielsen og fortsetter: «Selskapet innleder ikke gjeldsforhandlinger, starter ikke forhandlinger med samtlige kreditorer, innfører ikke betalingsstans eller gjør forsøk på å styrke egenkapitalen. Når styret i Schianders unnlater å begjære oppbud når insolvens inntrer, er de erstatningsansvarlig for det tap kreditorene lider fra oppbud skulle vært begjært og fram til konkurs faktisk åpnes», skriver Voie Danielsen og viser til at selskapets kreditorer bare på dette halvåret ble påført et ekstratap på 10, 4 millioner kroner .

– Dersom selskapet hadde inngitt oppbud 1. januar 2010 ville de leverandører som hadde ytet kreditt ikke ha levert varer og tjenester til Schianders og tapet ville vært unngått, konkluderer Kristian Voie Danielsen.

Avviser

Advokat Per Arne Damm som fører saken for Øyvind Lygre og Jan Ulriksen, hevder i sitt sluttinnlegg at «det verken foreligger et ansvarsgrunnlag eller et økonomisk tap som står i en adekvat årsakssammenheng med et ansvarsgrunnlag».

– 10 millioner er svært mye penger. Det ligger i sakens natur at dette ikke finnes mulighet for å hente et slikt beløp hos oss, sier Jan Ulriksen til Moss Avis.

Ulriksen forstår ikke søksmålet.
– Vi var i ferd med å redde Schianders Logistikk, men så stoppet plutselig kreditten. Hadde ikke det skjedd, hadde selskapet overlevd, sier Jan Ulriksen som kom inn i selskapet via Norwegian Transport Networks, NTN, som i 2007 overtok Schianders-konsernet.

Også NTN fikk etter hvert store økonomiske problemer. I 2010 ble derfor selskapet solgt videre bl.a. til svenske Scandinavian Shipping.

Det er satt av tre dager til denne saken i Moss tingrett.

Artikkeltags