Krogsvold slakter samkommune-forslag

- Jeg liker ikke samkommunemodell en, sier ordfører PaulErik Krogsvold. Han vil heller ha kommunesammenslåing. Foto Geir Hansen

- Jeg liker ikke samkommunemodell en, sier ordfører PaulErik Krogsvold. Han vil heller ha kommunesammenslåing. Foto Geir Hansen Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Regjeringen lanserer nå et alternativ til sammenslåing av kommuner. Forslaget blir ikke godt mottatt i mosseregionen.

DEL

Alternativet heter samkommune. Modellen bygger på en avtale om økt samarbeid mellom flere kommuner i en region. Kommunal og regionaldepartementet har nå sendt ut forslag om samkommunemodellen på høring til kommunene.
 
- Jeg liker ikke samkommunemodellen, sier ordfører Paul-Erik Krogsvold (Ap) i Moss.
Han mener en slik løsning blir bare halvveis:
- Enten bør kommuner slås sammen, eller så får vi bygge videre på det interkommunale samarbeidet vi har i dag.
Krogsvold tror at Moss, Rygge, Råde og Våler før eller siden blir slått sammen til én storkommune.
- Personlig hadde jeg gjerne sett at også Vestby og deler av Hobøl innlemmes i en slik storkommune. Da får vi en robust kommune, og en kommune som er stor arealmessig, sier Krogsvold.
Heller ikke Tage Pettersen (H) har sans for samkommunemodellen:
- Dette blir bare en forsinkende og lite demokratisk måte å jobbe på.
Han frykter også at forslaget om samkommune kan bidra til å utsette prosessen med kommunesammenslåinger.

Nytt forvaltningsnivå

Dersom ordningen med samkommune skal innføres, må det etableres et nytt, felles interkommunalt forvaltningsorgan. Dette skal i så fall hete samkommunestyret. De som skal sitte der, skal velges av og blant de politikerne som sitter i kommunestyrene til deltakerkommunene.
- Samkommunen må også ha egen administrasjonssjef og egne ansatte, opplyser departementet i høringsutkastet tilkommunene.
Erlend Wiborg (Frp) er motstander av samkommune:
- Frp vil tvert imot nedlegge fylkeskommunen. Vi ønsker ikke enda et forvaltningsnivå.
Wiborg vil heller ha kommunesammenslåing. Han mener at det vil gi full gevinst for kommunene og sikre et bedre tjenestetilbud for innbyggerne.
Ryggeordfører IngerLise Skartlien (Ap) er også skeptisk til modellen med samkommune:
- Da lager vi bare enda et administrasjonsnivå som skal være med på å bestemme over kommunene. Jeg tror kommunesammenslåing er den eneste langsiktige løsningen.
Ordfører Kjell Løkke (Ap) i Råde tror ikke samkommune er fremtidens samarbeidsmåte:
- Jeg tror heller vi må satse på enda mer interkommunalt samarbeid, blant annet innen administrasjon, tekniske tjenester og sykehjem.

Artikkeltags