Dramatikken er på ingen måte over når det gjelder Hølen skoles eldste bygg. Med seks mot fem stemmer, vedtok fylkesutvalget å ikke opprettholde klagen på vedtaket om riving av den eldste bygningsdelen.
Forslaget ble fremmet av representanten Vibeke Limi (Frp) som fikk med seg opposisjonspartiene Ap og Sp, mens partiene Høyre, Venstre og KrF gikk imot riving.
– Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi har drevet lobbyvirksomhet, sier byggekomiteleder Tom A. Ludvigsen (Ap). Han er fornøyd med resultatet.

Utrolig

Det er ikke lokalhistoriker Ingvar Dahl, som fulgte befaringen da fylket var på besøk.
– Min holdning er tydelig lagt for dagen. Bygget fra 1936 bør stå. Dette er det eneste offentlige bygget vi har etter Hølen som egen kommune.
Limi sier hun skjønner standpunktet.
– Egentlig var vi forbauset over å få med oss Ap på riving. Men vi har vært veldig tydelige på at renovasjonskostnadene vil bli så høye at vi umulig kan pålegge kommunen dette. I utgangspunktet er det utrolig at Vestby i det hele tatt bygger en helt ny skole for så få elever (104, red.anm.), når de faktisk kan gå i Son.

Les også: Fylkeskommunen ble ikke varslet om rivingen av gamle Hølen skole

Sender saken videre

Men saken er ikke tapt for den som vil bevare. Overarkitekt Kristin Notø i avdelingen for nyere tids kulturminner i fylkeskommunen opplyser dette:
– Vi har sendt saken til Riksantikvaren som på selvstendig grunnlag kan vurdere å klage på vedtaket. Riksantikvaren har tre uker på seg.

Notø forteller at prosessen er i henhold til samarbeidsplikten, slik det fremgår i Forskrift om faglig ansvarsdeling mv. etter kulturminneloven.
– Saken berører verneinteresser på regionalt og nasjonalt nivå. Det er det miljøet bygget ligger i, som har interesse. Vi mener også at saken har en prinsipiell side, altså hvordan reguleringsplanen skal brukes.

– Vi har ikke med kulturminnevern å gjøre, svarer Ludvigsen:
– Dette dreier seg kun om en sefrak-registrert bygning som fylket har uttalerett på.
Notø repliserer:
– Vi mener at bygninger som ikke er avmerket på plankartet skal gis individuell behandling. Vi mener at denne bygningen er bevaringsverdig.

Les også: Ikke riv gamle Hølen skole