– Leit, men dette er ingen «Adecco-sak»

Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Tomas Colin Archer (Ap) avviser at Moss kommune har fått sin egen «Adecco-sak».

DEL

Som redegjort for i lørdagens Moss Avis har det forekommet at pleiepersonell har overnattet i et kjellerrom på Melløsparken sykehjem. Og vikarpleiere på Orkerød sykehjem har jobbet overtid uten å få betalt for det.
– Sånt skal selvsagt ikke skje. Og det er totalt uakseptabelt, sier Tomas Colin Archer, som er Aps ordførerkandidat i Moss og leder i administrasjonsutvalget.

Del på Facebook

Begrenset

Men dette kan ikke sammenlignes, mener Archer, med hva som skjedde blant annet ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo, som ble drevet av Adecco.
– For det første er de kritikkverdige forholdene her hos oss tatt tak i og satt en stopper for. Og ikke minst er det snakk om et svært begrenset omfang, sier han.
– Vi setter svært liten pris på at pleiepersonell har benyttet kjelleren på Melløsparken og et rom for pårørende på Orkerød som sovesal, sier han.

Svensker

– Hva angår vikarbruk og manglende betaling for overtid på Orkerød, er det snakk om et titall vikarer fra Sverige, sykepleiere som ikke er hyret inn via vikarbyråer.
– De vil gjerne jobbe mye når de først er her, og de ønsker å ta ekstravakter. Men de skal ha hviletid mellom vaktene, og de skal ha betalt for overtid, hvilket de beklageligvis ikke har fått, sier utvalgslederen.

Ikke underbetalt

Rådmann Inger-Johanne Fjeldbraaten fremholder at svenske vikarers ønske om å jobbe ekstra, er imøtekommet når det har vært problematisk å få kabalen til å gå opp.
– Men det er ikke riktig at de er blitt underbetalt i forhold til tariff. Som arbeidsgiver skal Moss kommune påse at disse pleierne får vanlig kommunal lønn, sier rådmannen, som kan fortelle at de aktuelle pleierne har sluttet eller er i ferd med å slutte fordi de ikke får arbeide så mye som de ønsker.

Orientert

– Dette er altså forhold vi er i ferd med å rydde opp i, sier Fjeldbraaten, som forsikrer at administrasjonsutvalget skal bli løpende orientert om utviklingen.
– Betyr dette at pleiere som ikke har fått betalt for overtid, vil få det i ettertid?
– Ikke nødvendigvis. Det kan bli vanskelig å lete seg tilbake i listene og avdekke hvem som har krav på hva, sier Archer.

Artikkeltags