Det irske lavprisselskapet betaler for øvrig ikke ut lønn under sykdom, men henviser de ansatte til trygdemyndighetene. Det viser en svært omfattende ansettelseskontrakt for Ryanair-crew som Moss Avis har fått tilgang til.
 

– Rått

– Dette er jo bare helt hårreisende. At de ansatte ikke har lønn under sykdom, er brudd på norsk lov, sier Ulf Lervik, distriktssekretær i LO Østfold.


Han reagerer med avsky på en rekke av de punktene som fremkommer i kontrakten.
– At et selskap som har base i Norge skal kunne operere uavhengig av norsk lovgivning, kan jeg ikke forstå skal være mulig, sier Lervik.

– Uakseptabelt

– Dette er jo forhold som aldri ville ha passert en norsk tariffavtale, sier Ulf Lervik i LO.

– Hva med en LO-boikott av Ryanair?
– I LO er det slik at vi ikke benytter oss av virksomheter som opererer uten tariffavtaler. Det gjelder også for Ryanair, sier Lervik som mener Østfold-kommunene bør håndheve sitt etiske regelverk på samme måte. 

Opp i bystyret

Rødts Eirik Tveiten i Moss vil på førstkommende bystyremøte nettopp ta opp kommunens forhold til Ryanair.

– Moss kommune har jo vedtatt et «manifest som er første skritt på veien mot et bysamfunn som er fritt for virksomheter som benytter seg av ulovlig arbeidskraft, undergraver fellesskapet gjennom skatte og avgiftsunndragelser eller utsetter sine ansatte for brudd på tariffavtalens bestemmelser om lønns– og arbeidsvilkår». På den bakgrunn vil jeg stille følgende spørsmål, sier Eirik Tveiten:

– Vil ordføreren sørge for at alle ansatte i Moss kommune som reiser på kommunale tjenesteoppdrag, benytter andre selskaper enn Ryanair?
– Og vil ordføreren oppfordre byens befolkning til aktivt å finne andre tilbydere enn Ryanair, når de skal ut å reise?

Les også: Gjorde narr av fagforeningene

Les også: Transportarbeiderforbundet boikotter Ryanair

Les også: Ryanair slår hardt og kraftig tilbake