LO tar av i Ryanair-striden

Konkurrentene tilbyr bedre betingelser for reiser med spedbarn

Konkurrentene tilbyr bedre betingelser for reiser med spedbarn Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

LO og Handel og Kontor vil bistå i søksmålet Parat har fremmet på vegne av Alessandra Cocca. Ryanair er saksøkt for usaklig oppsigelse og saken vil avklare spørsmålet om hvilken domstol som skal behandle saken og hvilket lovvalg som gjelder.

DEL

LOs førstesekretær Trine Lise Sundnes sier det er svært uvanlig at LO tiltrer som partshjelp i saker for tingretten.  

– Ryanair har satt sosial dumping i system og saken er av stor samfunnsmessig betydning. Det er viktig for alle arbeidstakere at denne måten å drive på blir stoppet, sier Sundnes.

LES OGSÅ: - Absurde og falske beskyldninger, sier O'Leary

Norsk eller irsk

Før spørsmålet om usaklig oppsigelse av Alessandra Cocca kan avgjøres, må domstolene ta stilling til to vesentlige spørsmål: Om saken skal føres for norsk eller irsk domstol og om det er norske eller irske lover som skal følges. Disse spørsmålene må om nødvendig avgjøres av Høyesterett.

LES OGSÅ: Fler­tal­let vil fort­satt fly med Ryan­air

Setter pris på støtten

LO og YS/Parat er enige om at svaret domstolene gir på disse spørsmålene vil ha avgjørende innvirkning på norske arbeidsplasser og konkurransesituasjonen i norsk og internasjonal luftfart.

– Parat setter stor pris på støtten fra LO og Handel og Kontor i denne saken og at arbeidstakerorganisasjonene nå samles i disse viktige spørsmålene om norsk luftfarts fremtid. Vi vil sammen benytte alle nødvendige ressurser slik at vi kan få slått fast at norske lover og regler gjelder for alle som vil drive forretningsvirksomhet i Norge. En endelig  avklaring av disse spørsmålene vil også kunne bidra til felles forståelse og håndtering av luftfartsspørsmål og  arbeidstakeres rettigheter i andre europeiske land, sier nestleder i Parat Vegard Einan.

Artikkeltags