Må bygge mange nye boliger

Flere boligblokker er under oppføring på Jeløya.

Flere boligblokker er under oppføring på Jeløya. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Ferske tall fra Boligprodusentene spår at det i Moss må bygges 218 boliger hvert eneste år de kommende ti årene.

DEL

Flere boligprosjekter er under oppføring , men skal man bygge over 2000 nye boliger vil det også kreve styrking av veier, kollektivtilbud og barnehager.

Del på Facebook


Fortetting

Svaret fra både planlegger og politikkere er fortetting av sentrum og omliggende områder.
- Mange fortettingsforslag får ikke gjennomslag, fordi om det er politisk vedtatt at vi skal bygge tettere, sier byarkitekt Nils Ellefsen.
- Moss har en trang arealøkonomi og det er mange hensyn å ta, sånn som vern-, natur- og miljøhensyn. Vi har også næringsområder som kan omreguleres. Det finnes en del ubenyttede næringsbygg som kan rives og nye boliger kan bygges i stedet. I sentrum kan en flytte parkering under bakken og bygge boliger over. Det finnes ennå arealer som ikke er utnyttet. Men skal vi få plass til den spådde økningen, må nok noen områder omreguleres, sier Ellefsen.


Moss som Moss


- Det er viktig å bevare det som er særegent ved byen vår. Vi skal ta vare på de grønne områdene. Vi skal også verne siktlinjen mot sjøen og ikke bygge høyere enn hva terrenget tillater. I sentrum får vi en diskusjon om hvor høyt vi skal bygge, men der må vi bygge tettere. Skoleplasser har vi bra med, men vi må starte flere barnehager. Vi skal finne plass til flere boliger, sier Tage Pettersen (H).


Hyggelig

- Det var jo hyggelige tall. Vi ønsker at folk skal flytte hit, det gir mange positive sideeffekter for regionen. Allerede i dag har vi mange prosjekter på gang. I nordre bydel har vi størst utbyggingspotensialer. For å møte etterspørselen kan det hende at vi må omregulere områder. Vi har noen visjoner om hvor vi skal bygge ut, men vi skal finne plass til mange nye innbyggere, lover Tomas Collin Archer (Ap).

Finanskrisen førte til nærmest stilstans i boligbyggingen i Norge. Boligbyggingen har i ettertid tatt seg opp, men gapet mellom behovet for nye boliger og antallet boliger som bygges fører til en prisvekst som er forventet å stige ytterligere de neste årene. En måte å få til stabile prisene er å bygge flere boliger. Øker aktiviteten i byggebransjen, kan en følge være at byggekostnadene stige.

Prognosen er bygd på tall fra Boligprodusentens Forening. Samlet kommer det til å være behov for 38 242 nye boliger i Norge de kommende ti årene.
 

Artikkeltags