MA-tinget med knusende dom

Vender ryggen Mange vender ryggen til ordfører Tage Pettersen og de borgerlige partiene i spørsmålet om innføring av parlamentarisme som ny styringsform i Moss. foto geir hansen

Vender ryggen Mange vender ryggen til ordfører Tage Pettersen og de borgerlige partiene i spørsmålet om innføring av parlamentarisme som ny styringsform i Moss. foto geir hansen Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Nesten 49 prosent refser de borgerlige i Moss for måten forslaget om parlamentarisme er håndtert på. Kun 10,8 prosent svarer svært positivt. – Ikke overrasket, sier ordføreren.

DEL

MA-Tinget er ingen offisiell meningsmåling, men gir en pekepinn om hvilken vei vinden blåseer i mossedistriktet. Og etter valget har det blåst kuling med storm i kastene mot de borgerlige partienes håndtering av innføring av parlamentarisme.

Del på Facebook

Personlig vil jeg si at under femti prosent som svarer at de er imot, er nesten positivt

På spørsmålet om er man er for eller imot parlamentarisme som styringsform i Moss, svarte 10,4 prosent vet ikke, mens hele 45,4 prosent svarte de var mot. Videre svarte 17,7 prosent av de ikke kjente godt nok til saken, mens 26,6 var for parlamentarisme.

48,7 prosent var negative

Det neste spørsmålet handlet om prosessen rundt innføring av en ny styringsform på bakgrunn av at dette ikke var et tema i valgkampen og heller ikke står i Høyres program.

Her svarte 48,7 prosent at de var svært negative, men 10,8 prosent var svært positive. Vet ikke gruppen var på 9,7 prosent, mens litt positiv var 11,6 prosent og litt negativ var 19,2 prosent. Det var et høyt antall svar, som vitner om et stort engasjement.

Men selv om tallene er nedslående, tar ordfører Tage Pettersen dem med fatning.
– Jeg er ikke overrasket over disse tallene. Personlig vil jeg si at under femti prosent som svarer at de er imot, er nesten positivt.

– Likevel viser vel denne trenden at dere ikke seiler i medvind i denne saken?
– Det er jeg helt enig i, men vi mennesker er nå en gang skrudd sammen slik at vi motsetter oss endringer.
– I tillegg tror jeg det er mye uvitenhet ute og går. Mange vet rett og slett ikke nok om hva parlamentarisme i en kommune innebærer.

Håper på bedre kunnskap

– Jeg håper at den utredningen vi nå skal gjøre vil gi innbyggerne mer kunnskap om parlamentarisme. Vi hadde nylig et møte i Moss Høyre om spørsmålet og det kom ca. seksti personer for å høre mer.

– Det er ikke lagt inn penger til innføring av parlamentarisme i rådmannens budsjett?
– Nei, det er heller ikke meningen. Men i bystyret den 14. november, vil vi bestille en utredning, som skal være ferdig rundt 1. mars. Dermed bør det være god tid til å drøfte alle sider av denne styringsformen og budsjettkonsekvenser fram til siste bystyremøte før sommeren, avslutter Pettersen.

Artikkeltags