Mange søkere til få kommunale boliger

 Moss kommunale eiendomsselskap bygger nå om Kleberget 38 (tidligere SOSAkutten) til boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det vil bedre situasjonen noe.

Moss kommunale eiendomsselskap bygger nå om Kleberget 38 (tidligere SOSAkutten) til boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det vil bedre situasjonen noe. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Bare én av tre søkere har fått kommunal bolig i Moss hittil i år.

DEL

Ved utgangen av april i år hadde 43 personer søkt om kommunal bolig i Moss. Kun 14 av disse har fått innvilget søknaden. 12 personer har fått avslag mens de 17 øvrige søknadene fortsatt er under utredning.

Men det er en viss bedring i sikte for vanskeligstilte på boligmarkedet: 
Moss kommunale eiendomsselskap er nå i gang med å rehabilitere og bygge om Kleberget 38 (tidligere SOSAkutten) til 10 boliger for vanskeligstilte. De skal være innflyttingsklare i oktober, sier daglig leder Olav Dalåsen.

Turbulent leiemarked

Det er NAV Moss som har ansvaret for tildeling av kommunale boliger:
De som får kommunal bolig kan være økonomisk vanskeligstilte, flyktninger, fysisk funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, rusmisbrukere og sosialt vanskeligstilte, sier Frithjof Bull.

I hele 2009 kom det inn 251 søknader om kommunale boliger. Tilsynelatende kan det se ut til at det hittil i år har vært en nedgang i antallet som søker om kommunal bolig sammenlignet med i fjor. Men Bull tror ikke at det er slik:

Det har nok heller noe med årstiden å gjøre. Om våren er det mer aktivitet på leiemarkedet, slik at mange klarer å finne boliger selv. Antallet som søker om kommunal bolig pleier å stige sommer og høst. Det er all grunn til å anta at utviklingen blir slik også i år, sier Bull.

Han begrunner dette med at statistikken over sosiale forhold i Moss ikke tyder på at nøden er blitt mindre.

Mange søkere

Heller ikke i fjor fikk alle som søkte om det kommunal bolig:
Av de 251 søknadene ble 142 innvilget. 81 søkere fikk avslag mens 28 ble satt på venteliste.

I 2007 skrev Moss Avis at var mangel på kommunale leiligheter til store barnefamilier.
Nå er situasjonen snudd. Mangelen er størst på mindre boliger, sier Bull.
Forklaringen på det er at det nå kommer flest enslige flyktninger til Moss, mot store barnefamilier tidligere.

Ikke lovbrudd

Selv om ikke alle søkerne får kommunale boliger, er det ingenting som tyder på at Moss kommune har brutt loven. Fylkesmannen har nylig hatt tilsyn med dette, men konkluderer slik:

Fylkesmannen har ikke opplysninger om at det fins enkeltpersoner i Moss som har krav på midlertidig husvære, men som ikke har fått tilbud om det.

Artikkeltags