Det var en idé som dukket opp og utviklet seg. Tanken var først å lage et lite arrangement. Men det er blitt veldig stort, sier Stian Orm fra Moss. Denne uka fylte han 18 år. Det blir selvsagt markert med selskap, men også med en stor autismekonferanse på Bytårnet 2. juni. Stian er initiativtaker og arrangør, har innhentet foredragsholdere og skaffet lokaler. Og interessen har vært enorm. Plassene ble revet bort, og pågangen fortsetter.

– Jeg ville vært fornøyd hvis vi fikk hundre deltakere. Men allerede etter kort tid var de 150 plassene bestilt. Vi måtte skaffe 20 plasser til og er nå oppe i 170 plasser, sier Stian.

Tittelen på konferansen er: «Høytfungerende autisme – hvordan snu det til en fordel og veier til suksess». Og det er Stians egen historie som er utgangspunktet. Han fikk diagnosen barneautisme som tiåring. Deler av konferansen vil være samtaler med Stian selv og mamma Cathrine Orm. I tillegg kommer en rekke fagfolk, ikke minst flere av de ansatte på Fontenen skole i Moss, som tidligere var et alternativt skoletilbud for elever med behov for det. Her var Stian elev fra 2007 til 2012.

Dårlig

Stian begynte i vanlig klasse på barneskolen.

– Det fungerte greit det første året. Men fra 2. og spesielt 3. klasse fungerte det veldig dårlig, sier Stian.

Familien måtte vente i ett år før Stian fikk den første timen hos BUP. Da han til slutt ble utredet, fikk han først en uspesifisert diagnose. Imens forverret situasjonen hans seg gradvis. I femte trinn byttet han barneskole, men det ble ikke bedre.

Det man ikke trodde var mulig, var mulig

Det endte med at Stian ble innlagt på Åsbråten barnepsykiatriske klinikk. Der ble han i et halvt år. På den tiden slet han med angst, tvang, depresjon og store atferdsvansker. Stian var ti år og fikk diagnosen barneautisme.

Da han ble utskrevet fra Åsbråten, flyttet han hjem og fikk begynne på nyopprettede Fontenen skole i Moss. Det ble helt avgjørende for Stian.

Sosial trening

– På skolen fikk jeg trening i sosial kompetanse og atferdsendring. På den tiden var jeg veldig mye sint. Og det var ikke alltid jeg var like glad i opplegget, så det hendte relativt ofte at jeg stakk av, smiler Stian.

Den nå nedlagte Fontenen skole holdt til på Orkerød og hadde opptil ti elever av gangen. Stian var både den første og siste eleven som gikk der. Han var på Fontenen til han gikk ut av 10. trinn. Da hadde han gått fra å ikke ha undervisning i vanlige skolefag, til å gå opp i både skriftlig og muntlig eksamen i 10. klasse. Og gjøre det veldig bra.

– Det man ikke trodde var mulig, var mulig. Det har vært en kjempedugnad rundt Stian, med veldig dyktige folk, og med systematiske og små skritt, sier mamma Cathrine Orm.

Modig

I dag er Stian elev på Glemmen vgs. avdeling VPS og tar studiespesialiserende over fire år. Håpet er å studere statsvitenskap. Ute i gata står en BMW og venter på at eieren skal ta lappen om kort tid. Stian er politisk aktiv, var med å starte opp Rød Ungdom i Moss og var lokallagsleder i halvannet år.

Han sliter fortsatt med en del vansker. Men med god hjelp har han lært seg strategier og hjelpemidler til å mestre dem.

– Du bruker deg selv som utgangspunkt for en konferanse. Er du veldig modig?

– Jeg gruer meg og syns det er spennende, men jeg tror det blir ganske morsomt også. Mamma sier at når man har en så god historie som vår, bør man være pliktig til å dele den. Men jeg vil vel si at jeg er litt modig, smiler Stian Orm.