Dette private sykehuset på Ringvoll har fotballklubber som Ålesund FK, LSK, FFK, Sarpsborg 08 på kundelisten.

På den samme listen står også hockeylagene Sparta og Stjernen og topphåndballklubber som Herulf Moss og Follo.

Landslag

Da klinikken ble etablert i 2000, var ortopedene Trygve Kase og Tor Vedeler allerede godt kjent i Idretts-Norge.
Kase var i mange år landslagslege for herrelaget i fotball, mens Vedeler på 1990-tallet var lege for aldersbestemte landslag i fotball før han ble landslagslege for damelandslaget i fotball. Han har også vært lege for så vel Stjernen som FFK.
– Gjennom det arbeidet har vi skaffet oss gode nettverk. Det har vi tatt med oss inn i Ringvoll Klinikken, forteller de to legene.
Også individuelle toppidrettsutøvere er blitt en stadig mer viktig del av porteføljen. Ringvoll Klinikken kan allerede nå skilte med å ha så vel toppalpinister som skyskyttere og turnere blant sine kunder.

Mange inngrep

– Men det er naturligvis idrett med stor fysisk kontakt som er de vi mest får inn til behandling. Og det er knær og skuldre vi foretar de fleste inngrepene på, sier Kase og Vedeler.
Klinikken har en årsproduksjon på rundt 2000 inngrep, det inkluderer også den relativt nystartede avdelingen i Oslo.

Privat økning

Rammeavtalene klinikken har med idrettsklubbene er en sentral del av det privatmarkedet som klinikken nå bare øker sin satsing i. 80 prosent av driftsinntektene stammer fra det private markedet. Det skjer enten gjennom en forsikringsordning, et arbeidsforhold eller det er rene privat betalte operasjoner.
20 prosent av inntektene kommer fra det offentlige. Den andelen kan fort bli nullet helt ut. Legene på Ringvoll Klinikken er fryktelig frustrert over Helse Sør-Øst, og styret i klinikken er også av den mening at staten er en upålitelig partner.

300.000

– Vi var oppe i en omsetning på 50 millioner kroner, da staten over natta slo hånden av oss og vi mistet 25 millioner kroner av inntektene. Da måtte vi bare vende oss mot det private markedet, sier Trygve Kase.
Interessen og betalingsviljen det private markedet er da også stadig økende. Stadig flere velger å betale for en operasjon, framfor å stå i kø.
Mer enn 300.000 arbeidstakere i Norge har nå skaffet seg helseforsikring.

Profilering. I de årene Ringvoll Klinikken har bestått, har virksomheten knapt brukt en krone på markedsføring. Jungeltelegrafen har vært PR-kanalen, men nå skal selskapet profilere seg selv mye sterkere, og med det også sette Hobøl mer på kartet.