Nå lover Statens vegvesen å titte på saken.

- Dette er helt hinsides! Det er bare et spørsmål om tid før liv går tapt, mener en oppgitt og bekymret Odd Even Fylling.

Han er nærmeste nabo til den nye Kiwi-butikken på Halmstad, og er svært bekymret for trafikkløsningene, eller mangel på slike, rundt nye Kiwi Halmstad.

Del på Facebook

Bare for bilister?

Kiwi åpnet sin nye butikk i juni i år. Det er imidlertid ikke etablert noen nye overgangsfelt eller fortau i tilknytning til butikken.

- Det virker som om butikken kun er tilrettelagt for bilister, sier Fylling.
Den nye butikken ligger på hjørnet av Ryggeveien og Stasjonsveien, tvers ovenfor den gamle Kiwi-butikken.

- Det er ikke et eneste fotgjengerfelt i området her, og folk løper over de sterkt trafikkerte veiene for å komme til butikken.

Massive klager

Butikken tilbyr også tjenestene Post og Bank i butikk, og det er naturligvis mye trafikk til og fra de nye lokalene.
- Dette er fullstendig uholdbart og uansvarlig, sier naboen, som er spesielt bekymret for skolebarna fra Halmstad barne- og ungdomsskole. Han etterlyser en løsning snarest.

Det er også Moss Avis bekjent at Rygge kommune får inn mange klager over trafikksituasjonen i området, og flere av naboene er bekymret.

Gammelt brev

Begge veiene som er tilknyttet butikken er klassifisert som fylkesveier. Det betyr at det er Statens vegvesen som sitter med ansvaret for trafikkløsningene.

Da Moss Avis tok kontakt med veivesenet i går, kjente de ikke til saken. De fant imidlertid fram et brev som var skrevet til Rygge kommune i en tidlig fase av byggesaken. Brevet dateres tilbake til 2007, og påpeker at det bør etableres fortau i forbindelse med oppføringen av det nye bygget.
- Det ble ikke nevnt noe om overgangsfelt i denne saken, forteller Odd Kjetil Bjerkan i Statens vegvesen seksjon Øst.

Skal rapportere

Etter at Moss Avis gjorde ham oppmerksom på saken, lovte han imidlertid å titte på det. Noen umiddelbar løsning kunne han ikke bekrefte.
- Jeg tar henvendelsen deres på alvor, og skal legge igjen en lapp til de som sitter med ansvaret for trafikksikkerhet, så får vi se litt på det. Kanskje vi kan få til en midlertidig løsning etter ferien, men jeg tør ikke love noe, sa Bjerkan.

Del på Facebook