Mener Moss kommune følger reglene

 Leder i Helse– og sosialutvalget, Sic Jacobsen (Ap) sier at det ikke kommer på tale å gi kommunen dispensasjon fra ufravikelige krav når det gjelder byggingen av det nye Bo– og servicesenteret her i Skoggata. – Dette blir en mistenkeliggjøring av prosessen som jeg ikke kjenner meg igjen i, sier hun. Foto: Pål Andreassen

Leder i Helse– og sosialutvalget, Sic Jacobsen (Ap) sier at det ikke kommer på tale å gi kommunen dispensasjon fra ufravikelige krav når det gjelder byggingen av det nye Bo– og servicesenteret her i Skoggata. – Dette blir en mistenkeliggjøring av prosessen som jeg ikke kjenner meg igjen i, sier hun. Foto: Pål Andreassen Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

–Selvfølgelig skal man kun søke om unntak fra krav der det er mulig å gjøre det, sier Siv Jacobsen (Ap), som er oppgitt over Tage Pettersens (H) utspill.

DEL

I lørdagens Moss Avis advarte Tage Pettersen kommunen mot å gi seg selv dispensasjon fra de opprinnelige kravene til blant annet parkeringsplasser og uteareal i forbindelse med byggingen av Bo– og servicesenteret i sentrum.
 

Forskjellsbehandling

Pettersen reagerte på at ordfører Paul–Erik Krogsvold uttalte at man måtte vurdere dispensasjoner fra kommunens krav for å klare å holde beløpsgrensen på 169 millioner for det nye bygget, slik det ble fattet vedtak om i bystyret sist tirsdag.

– Det blir forskjellsbehandling hvis vi stiller strengere krav til andre utbyggere enn til kommunen selv, sa Pettersen.
 

Enstemmig

Leder i helse– og sosialutvalget, Siv Jacobsen (Ap) reagerer nå sterkt på Pettersens utspill. Hun fremholder at man hadde en veldig god behandling i bystyret og at vedtaket om at det nye senteret ikke skulle overstige 169 millioner kroner var enstemmig. I tillegg hadde også Høyre inne i sitt opprinnelige forslag til vedtak at man skulle søke om unntak fra parkeringsbestemmelsene, sier hun.
 

Selvfølge

– Vi skal jo bare søke om unntak fra alt som det går an å søke om unntak fra og ikke mer enn det, sier hun. At man ikke går omveier rundt kommunens ufravikelige krav mener Jacobsen er en selvfølge.

– De ufravikelige kravene, som for eksempel at det skal være fortau, er det jo ingen som vil søke om unntak fra, så jeg forstår ikke egentlig dette utspillet til Tage Pettersen, sier Jacobsen.

Det har allerede vært avholdt et møte om den videre prosessen og Jacobsen er godt fornøyd med dette.

– Men jeg synes dette blir en mistenkeliggjøring av den prosessen vi nå går inn i som jeg ikke kjenner meg igjen i, sier hun.

Tage Pettersen sier at han er opptatt av at kommunen forholder seg til en av hovedtankene bak sentrumsplanen, nemlig at det skal være en ansiktsløftning og en oppgradering av utearealene i sentrum, og at ikke kommunen gir seg selv dispensasjon fra ufravikelige krav i så måte.

– Men vi skal selvfølgelig benytte oss av muligheten for å søke fritak der vi kan søke fritak, sier han til Moss Avis.

Artikkeltags