Tilfeldigheten ville ha det til at det ble Knut Chr. Hallan som møtte for Ulvøy Vel da Oslo havn innkalte til informasjon om hvordan forurensede masser i Oslo havnebasseng skulle håndteres for å få en renere fjord.

Bløff

– Vi ble presentert en bløff, hevder Hallan om møtet i 2005.
Nå, 5200 arbeidstimer senere, kan han som aksjonist slå fast at han ikke har noen høy stjerne hos myndighetene. Han har protestert, lenket seg fast, og sittet på glattcelle. Saken har vært gjenstand for en sju ukers rettssak og Hallan nekter også å betale en bot han har fått underveis.
Her kan du lese hans versjon av giftdumpingen i Oslo havn, en miljøsak som han mener like gjerne kunne ha rammet Moss og Borg havn:
– Det giftige slammet skulle fjernes fra havbunnen i Oslo. I stedet for å isolere giftene i et deponi på land, valgte man den billige løsningen; å pumpe slammet ned i fjorden og dekke over med sand.

LES OGSÅ: Den utrolige historien om Britannia

Dokumenterte feil

Hallan valgte å følge nøye med på det som skjedde på fjorden. Gjennom Folkeaksjonen mot giftdumping ble arbeidet dokumentert:
– Vi tok havna og entreprenøren for juks med målingene. Vi aksjonerte utallige ganger ute i fjorden for å stoppe nedpumpingen av giftig slam, men vi klarte ikke å stoppe det, sier Hallan som sammen med representanter for den internasjonale miljøorganisasjonen Neptun Network til slutt fikk saken for retten.

Vi ble presentert en bløff

Etter sju dagers rettssak ble det slått fast at prosessen ikke hadde foregått etter intensjonene. Entreprenøren ble dømt for miljøforurensning, og gitt store bøter.

Ville isolere slammet

Neste steg i prosessen var at slammet på havbunnen skulle tildekkes med et solid lag med ren sand.
– Mange mener det er teknisk umulig å få sand til å legge seg over vannholdig slam under vann, sier Hallan og mener at giften må isoleres for å hindre spredning i kretsløpet.
Han hevder at det stikk motsatte skjedde ute ved Malmøykalven der giften ble dumpet:
– Entreprenøren skulle drysse over 10 centimeter sand av gangen for ikke å trenge ned i slammet. Vi har dokumentert at entreprenøren slapp hele lasset i en operasjon.

LES OGSÅ: Alger i Sæbyvannet

Bøtelagt

Aksjonistene kom med nye anmeldelser:
– Vi leide båt og undervannskamera og har bilder som viser at sanden ikke har lagt seg over som et teppe, men ligger som en 20 meter lang, fire meter bred, og 2,5 meter høy rygg.
Undersøkelsen kostet 300.000 kroner, betalt av hotellkongen Petter Stordalen.
– Vi ble ignorert. Vi har tapt i tingretten, fikk noe medhold i lagmannsretten, og har anket helt til høyesterett. Oslo havn har hengt seg på med et erstatningskrav på 58.000 kroner for at vi har forsinket arbeidene.
Denne boten nekter Hallan å betale. Av prinsipp:
– Boten er nå oppe i 77.000 kroner, men det kan ikke være riktig at varslere skal betale erstatning til de som faktisk er dømt i retten for miljøkriminalitet.

Stoppet Borg havn

Den timelange dokumentaren som sendes 22.15 i kveld, er laget av Anne Berit Vestby i Subrosa Film. Dokumentaren har fått tittelen «Lillebror ser deg», og her kan man følge kampen mot giftdumpingen.


Sju år har gått og Hallan mener at tidligere SFT, nå Miljødirektoratet, ikke har oppnådd målene om å få havbunnen opp fra tilstandsklasse fem til to, som er nær ren sjøbunn.
– Myndighetene klarer heller ikke å bevise at giftdeponiet er tildekket etter intensjonene, hevder Hallan som mener at aksjonen likevel på mange måter har vært vellykket:
– Ingen av de 17 havnene som sto på giftlista vil bli utsatt for samme metode. Moss havn ligger for så vidt på is, men på Borg havn i Fredrikstad er det nå bestemt at slammet med mest gift skal støpes inn i sement til bruk på land. Dermed er miljøgiften ute av kretsløpet en gang for alle.


Hallan mener denne metoden er en kjempeseier og verdt alle timene i protest foran myndigheter, folkevalgte, og ute på fjorden:
– Vi gikk jo så langt at vi hang opp et banner på 5 ganger 15 meter over hele SFT-bygningen med teksten «Skam dere». Vi delte også ut flygeblader med navngitte folk i SFT som vi mener har sveket oppgaven i Oslofjorden.

Ingen miljømann

Knut Chr. Hallan har vid utsikt til Oslofjorden fra boligen i Son. Han innrømmer at han egentlig ikke er noen miljømann, men at det er myndighetsjukset som irriterer ham:
– Jeg vurderte å melde meg inn i Miljøpartiet de grønne, men det er å gå for langt. Likevel, jeg er sta som en bukk og kommer ikke til å gi meg, avslutter Knut Chr. Hallan.


Se dokumentaren på NRK klokken 22.15 i kveld

LES OGSÅ: Ønsker velkommen inn i Hallanderiet