Først i september skal Vestby Høyre avholde nominasjonsmøte, men allerede nå foregår maktkampen for fullt. Kilder Moss Avis har snakket med, forteller om ufine metoder, der målet skal være å få fjernet John Ødbehr til fordel for partiets leder og kommunestyrerepresentant Bjørn Skaug. Første skritt på veien er et mistillitsbrev som rammer gruppeleder og Ødbehrs våpendrager Stig Eyde. 10 av 14 skal ha skrevet under på brevet, men noen skal også ha begynt å trekke seg.


Blant Skaugs støttespillere nevnes kommunestyrerepresentant Eirin Bolle, hvis mål skal være å bli ny gruppeleder. Bak disse nevnes personer som kommunestyrerepresentantene Anne Grethe Klæboe og Bodil Holter.
– Det er berammet et oppryddingsmøte 26. august. Jeg har lovet partiet å ikke uttale meg før dette er avholdt, sier Stig Eyde, men tilføyer at fortsettelsen blir skadelig for partiet om de ikke klarer å rydde opp i det som har skjedd.


Eyde vil ikke si hva mistilliten handler om.

Moss Avis har snakket med Skaug i morgentimene i dag, og han kan bekrefte at flertallet i gruppen ikke har tillit til Stig Eydes gruppelederstil, men avkrefter at det for hans del har noe med at han ønsker plassen til John Ødbehr og at dette skal være et middel på veien.

Erkjenner maktkamp

Eirin Bolle vil heller ikke kommentere selve konflikten, og sier at dette er en sak styret må jobbe med, og at hun for sin del har helt andre oppgaver i partiet.
Bolle ønsker heller ikke å uttale seg om egne politiske ambisjoner.


Pål Engeseth, kommunestyrerepresentant og leder for planutvalget, medgir at det foregår en maktkamp, og at det ikke er tvil om at det er flere meninger internt om den politiske veien videre, og om hvem som er de best egnede kandidatene til toppvervene, først og fremst ordførervervet.
– Det foregår posisjonering og knuffing, og så har jeg tatt opp hatten og sagt at vi må behandle hverandre med respekt, sier Engeseth som også kan bli ordførerkandidat:
– Jeg har ikke meldt meg på banen, men andre har gjort det, sier han og overlater resten av den jobben til nominasjonskomiteen og lederen Paal Jargel.

Mye bråk

Ødbehr ble valgt som ordfører i 2007 etter en svært offensiv valgkamp. Heller ikke den gang gikk nominasjonsprosessen smertefritt. Komitémedlemmer trakk seg i protest rundt spørsmålet om hvem som var mest egnet, Ødbehr eller Steinar Hansen. Ødbehr vant og har sagt seg villig til å stille som partiets ordførerkandidat også i 2015.


Heller ikke det borgerlige flertallet med Høyre, Frp, KrF og Venstre har overlevd perioden. Det styres i dag fra sak til sak, basert på Ap og resten av opposisjonens budsjett og rådmannens bunnplanke.

Moss Avis kommer tilbake med mer.