Gå til sidens hovedinnhold

Moss innfører e-skatt for å se på TV

Artikkelen er over 10 år gammel

Moss kommune innfører nå eiendomsskatt for kabel-TV- og fiberanlegg. - Uhørt, sier styreleder Rune Eriksen i FAAL.

- Dette betyr at det blir dyrere å se på TV for våre 7250 abonnenter i Moss, og for alle andre kabel-TV-abonnenter i byen, sier Eriksen.

Helge Sjøvik i Moss kommune kommenterer saken slik:
- Grunnen til at disse anleggene først nå er blitt taksert er at denne typen skattlegging har vært omstridt. Saker om dette har versert i rettsapparatet. Anledningen til slik skattlegging nå endelig avgjort av Høyesterett.

Eriksen synes slik skatt er lite realt:
- Huseierne i Moss har allerede betalt eiendomsskatt. Når de nå i tillegg må betale e-skatt for tv-kablene til huset sitt, blir det skatt på skatt. Dette går over alle støvleskaft. Det virker som Moss kommune nå er blitt stein gærne etter å få inn penger.
E-skatt-regningen til FAAL blir på snaut 50.000 kroner i året.

- Vi har ingen andre måter å dekke regningen på enn å la abonnentene betale. Selve beløpet er ikke så horribelt. Det betyr en ekstrautgift på nesten syv kroner per abonnent i året. Men det er prinsippet jeg er uenig i. Når kommunen nå skattlegger kabel-TV-anlegg, hva blir det neste vi må betale e-skatt for, spør Eriksen.

Heller ikke direktør for samfunnskontakt Øyvind Husby synes noe om dette:

- Utbygging av digital-TV og bredbåndsinfrastruktur er krevende, og vi må foreta store investeringer også framover for å kunne gi kundene i Moss tilgang på enda høyere kapasitet og nye tjenester. Det er viktig at kommunen legger til rette for at slike investeringer lar seg gjennomføre. Vi har forståelse for at kommunen trenger skattepenger til gode formål men mener det er feil å legge en skatt på denne infrastrukturen nå.

Det er skattetakstutvalget i Moss som har vedtatt innføring av e-skatt på kabelTVanlegg.
Alt takseringsarbeid er utført etter føringer fra bystyret, og etter reglene i Eiendomsskatteloven, forklarer Sjøvik.

Klage

Det er ikke adgang til å klage på selve vedtaket om e-skatt på kabel-tv-anlegg. Men man kan klage på taksten. Klagefristen er 1. april.

Det er firmaet Aestimo AS i Oslo som har utført takseringen av kabel-TV-anleggene i Moss. Firmaet har spesiell kompetanse på området og har utført tilsvarende taksering i andre kommuner, deriblant i Sunndal og Vågsøy.
- Dersom noen klager, vil vi bruke et annet firma til å foreta ny takst. Overskattetakstutvalget behandler klagene, sier Sjøvik.

Han sier at båtplasser i småbåthavner kan bli det neste Moss innfører eiendomsskatt på:
- Det pågår rettssaker om dette nå som vi avventer utfallet av. Dersom det blir avsagt dom om at slik skatt kan innføres, vil vi legge fram et forslag om dette for skattetakstutvalget.

Kommentarer til denne saken