Moss kan få over 1000 ledige elevplasser i fremtiden

 Når Nøkkeland skole åpner om drøyte ti måneder, vil halve skolen stå ledig. Elevtallsutviklingen i grunnskolen i Moss viser at det vil være 1059 ledige plasser i skoleåret 2015-2016

Når Nøkkeland skole åpner om drøyte ti måneder, vil halve skolen stå ledig. Elevtallsutviklingen i grunnskolen i Moss viser at det vil være 1059 ledige plasser i skoleåret 2015-2016 Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Når Nøkkeland skole åpner neste år, vil den stå halvtom. Samtidig øker antallet ledige elevplasser fra 871 til 1080 - og i 2015 vil det være 1096 ledige plasser.

DEL

Det viser den ferske tilstandsrapporten for grunnskolen i Moss. Statistikken over elevtallsutviklingen viser at ledige elevplasser øker fra 871 i skoleåret 2010/2011 med 209 ledige til 1080 plasser året etter.
Det totale antallet ledige plasser tilsvarer da ca to og en halv skole med gjennomsnitts størrelse i Moss.

Råflott

– Og er ikke dette å flotte seg for en kommune som sliter med økonomien, kommunalsjef Bjørn Olavsesen?

– Ja, det kan man selvsagt si. Tallene viser at dagens skolestruktur ikke er kostnadseffektiv. Men det er nødvendig med en viss overkapasitet for å fange opp netto tilflytting.

– Videre er det jo ikke rådmannens forslag som er vedtatt i denne saken når det gjelder utbyggingen av Nøkkeland skole. Der vil forøvrig halve skolen stå ledig når den åpner i august neste år. Men siden det er snakk om auditorier og åpne landskap kan vi jo ikke stenge eller leie ut halvparten av arealene, sier Olavsen.

Dyrt

Han påpeker at det har vært en kraftig elevnedgang i nordre bydel de senere årene. For noen år siden hadde Åvangen skole ca 360 elever. I dag er tallet under 200. Grindvold er også en liten ungdomsskole med omlag 180 elver.

– Forøvrig er også små skoler dyre i drift. De tre skolene i nordre bydel Kambo, Åvangen og Grindvold koster oss mer enn Verket skole.

For sent

Moss Høyre har tidligere foreslått å bygge en mindre skole på Nøkkeland. Men dette gikk flertallskoalisjonen mot. Og nå er det for sent, for til påske skal skolen være ferdig.

– Fra Høyres side syntes vi det var råflott å bygge en skole med så mange ledige plasser, sier gruppeleder Tage Pettersen.
– Derfor forslo vi å redusere på antall kvadratmeter. Men vi ble ikke hørt og tapte det slaget.

– Og når skolen snart står ferdig, så er det ingen vits å ta noen omkamp. Nå får vi stedet håpe at administrasjonen følger opp forslaget om å se på muligheten for å leie ut undervisningslokaler til Vestby kommune. Der skjer det jo en utbygging, avslutter Tage Pettersen.

Artikkeltags