Moss kommune ber fylkesordføreren i Østfold og Vestfold om bistand

Infotavler på E6 og E18 vil kun ne bidra til å redusere trafikkbelastningen på Moss og Horten, mener ordfører Tage Pettersen.

Infotavler på E6 og E18 vil kun ne bidra til å redusere trafikkbelastningen på Moss og Horten, mener ordfører Tage Pettersen. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

– Det må settes opp infotavler på E6 og E18 som viser alternative måter å krysse Oslofjorden på, sier ordfører Tage Pettersen.

DEL

Ordføreren taler på vegne av Moss kommune, som nå oppfordrer fylkesordførerne Ole Haabeth (Ap) i Østfold og Per-Eivind Johansen (H) i Vestfold til å jobbe for å få opp tavler langs E6 i Østfold og E18 på vestsiden av fjorden.

Tavlene må gjøre det klart for bilistene at det finnes andre muligheter enn ferjesambandet Horten-Moss – det vil si under eller rundt Oslofjorden.

I vekst

– Antallet kjøretøyer som daglig krysser Oslofjorden mellom de to fylkene, har vært stigende i mange år. Nå i 2011 har veksten vært spesielt stor på grunn av problemene som oppsto med brannen i Oslofjordtunnelen. Denne viktige forbindelsen har som kjent vært stengt i flere uker i forbindelse med opprydding og klargjøring for gjenåpning, og det er fortsatt forbud mot lastebiltrafikk i tunnelen, sier mosseordføreren.

Nedsatt fart

– Det er innført redusert hastighet i Oslofjordtunnelen fra 80 til 70 km/t, i tillegg til at omlegginger av kjøremønster i Oslo har innvirkning på trafikantenes valg av kjørerute mellom Østfold og Vestfold, sier han.

Trafikkøkningen som disse begrensningene har medført, har gitt økte ulemper i form av ytterligere belastning på lokalsamfunnene i Moss og Horten.

Skiltet

– Vi ser tiltagende kødannelser. Og en særlig ulempe er den voldsomme økningen i tungtransport på Moss-Horten-ferjene fordi Oslofjordtunnelen er stengt for tungtransport. Dette forbudet er, etter det vi har kunnet registrere, tydelig og godt skiltet langs E6, E18 og E23, sier han.

Nyttig

På samme måte som de veifarende får informasjon om at denne ruten (E23) er stengt for tungtrafikk, mener Moss kommune at det vil være nyttig for trafikantene på E6 og E18 å få opplysninger om de alternative ruter som finnes mellom Østfold og Vestfold – og hvilken reisetid som beregnes for de enkelte rutene.

– Vi tror at dette kan ha en positiv effekt i form av redusert trafikk på Bastøferjene og dermed mindre belastning på riksvei 19 gjennom Moss og Horten, sier Tage Pettersen.

Han minner om at riksvei 19 på Vestfold-siden har fått en betydelig oppgradering, slik at den kan ta unna trafikkveksten.

– Tilsvarende oppgradering av riksvei 19 gjennom Moss, fra ferjekaia til Patterød, gjenstår fremdeles som et stort, men hittil uløst behov, avrunder ordføreren i Moss.
 

Artikkeltags