Det ble het debatt da helse- og sosialutvalget behandlet saken tirsdag kveld.

– Det antas i saksutredningen at det virker motiverende på ungdom å jobbe dersom de får mindre i sosialhjelp. Det tviler jeg på. Man blir ikke motivert av å bli fattigere. Tvert imot er det da fare for at de unge vil passivisere seg og isolere seg, sa Øivind Tandberg-Hanssen (SV).

BAKGRUNN: Vil tvinge unge i jobb

– Bør følge etter

Også Fred Jørgen Evensen (Ap) ga uttrykk for sterk skepsis til forslaget:
– Når det er snakk om lederlønninger, så heter det seg at høye lederlønninger virker motiverende for at ledere skal jobbe hardt. Her tror man at lave sosialhjelpssatser skal motivere unge til å jobbe. Det virker rart på meg.

NAV-leder Kari-Mette Mjønner forklarte at grunnprinsippet er at sosialhjelp skal være midlertidig og den siste utveien man lander ned på.
– Erfaringer fra andre kommuner som har senket korttidssatsene for sosialhjelp til unge i alderen 18 til 25 år viser at dette virker motiverende og får flere til å om arbeid. Derfor anbefaler vi at Moss nå følger etter. Vi ønsker å få tak i disse ungdommene og få dem ut av passiviteten og over i arbeid eller tiltak, sa Mjønner.

Jørn Ramberg (H) mente at det i seg selv må virke motiverende dersom ungdom ikke lenger får så mye penger fra NAV uten å gjøre noe.
– Jeg tror det blir mindre fristende for unge å søke om sosialhjelp om satsene blir lave. Vi bør prøve dette. Så får vi heller endre det igjen om det skulle vise seg at det slår feil ut, sa Ramberg.

– Nå merker jeg at jeg blir ordentlig opprørt! Jeg vil ikke være med på å prøve og feile med en vanskeligstilt gruppe som arbeidsløse unge, sa Evensen.

Håkon Røssum (Frp) understreket at han ikke tror at man kan leve fett av sosialhjelp.
– Men jeg heller til å ville utsette saken. Grunnen er at jeg ikke føler vi har oversikt over konsekvensene av å sette ned satsene. Jeg føler heller ikke at vi vet nok om hvilke svake grupper som vil bli rammet, sa Røssum.

Liv Leirstein (Frp) minnet om at det bare er snakk om å sette ned satsene for unge de tre første månedene de får sosialhjelp.
– Alle klarer seg med mindre penger når bare er snakk om tre måneder, sa Leirstein.

Ba om begrunnelse

Deretter trakk de borgerlige seg tilbake og tok et gruppemøte. Da de kom tilbake igjen, kunngjorde utvalgsleder Gretha Kant (H) at de borgerlige ville stemme for forslaget om å senke sosialhjelpssatsene til unge.

Tandberg-Hanssen ba om å få en begrunnelse og viste til at det kunne være greit å vite hvorfor de borgerlige gikk inn for dette. Men det avviste utvalgslederen.

Konklusjonen ble at flertallet på fem (H, Frp og KrF) stemte for forslaget mens mindretallet på fire (Ap og SV) stemte imot. SV og Ap opplyste at de vil anke denne saken videre til bystyret.