Moss kommune må kutte for nesten 120 millioner

 Vi ser jo at mange trenger lindrende behandling, sier Kia Sivertsen, virksomhetsleder ved Peer Gynt syk ehjem. Her viser hun ett av oppholdsrommene ved avdelingen.

Vi ser jo at mange trenger lindrende behandling, sier Kia Sivertsen, virksomhetsleder ved Peer Gynt syk ehjem. Her viser hun ett av oppholdsrommene ved avdelingen.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

De forestående millionkuttene vil gå ut over både brukere og ansatte i Moss kommune. Det sier økonomisjef Per Sverre Sandén, som sitter i omstillingsutvalget i Moss kommune.

DEL

Som Moss Avis tidligere har skrevet, var omstillingsutvalgets arbeid opprinnelig stengt for innsyn fra offentligheten.

Men etter påtrykk fra Erlend Wiborg (Frp) vedtok bystyret den 22. mars at det skal være åpenhet i dette utvalget. Moss Avis starter i dag en serie med saker om de forestående kuttene i Moss kommune. 

I de tre møtene vi har hatt hittil har vi kun drevet med meningsutvekslinger mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Fra og med neste møte vil vi komme mer konkrete forslag til kutt, sier Sandén.

Moss Avis tar i dag for seg de ideene som utvalget har luftet hittil når det gjelder innsparing i helse og sosialområdet. Meningsutvekslingen er nedtegnet i protokoller fra utvalgets møter 8. januar, 19. februar og 5. mars.

Ett av innspillene er å utsette byggingen av nytt bo og servicesenter i Skoggaten. Det samme ble foreslått av rådmannen tidligere i år, men det sa et enstemmig helse sosialutvalg og bystyre den gang nei til.

Sykehjem

Et annet mulig forslag er å redusere legedekningen og fysioterapi på sykehjemmene. Det er også kastet inn som en mulighet å fjerne ressursteam for demens og/eller redusere innsatsen for rehabilitering. I sin høyttenkning peker utvalget også på at man også kan avvikle lindrende enhet på Peer Gynt sykehjem.

Videre nevnes det som mulig å fjerne tilskudd til velferdssentralen. Utvalget henviser til at man også kan redusere eller fjerne dag og aktivitetstilbud for personer med demens, psykiske lidelser og eldre som er isolerte og/eller trenger aktivisering.

Sykefravær

I tillegg har utvalget drøftet om det bør iverksettes tiltak for å få ned sykefraværet blant de ansatte. 

- Uansett hvilke kutt politikerne til slutt vedtar, tror Sandén alle vil merke det, både brukere og ansatte.

Tage Pettersen (H) sitter også i utvalget. Han er kritisk til prosessen:
- Hittil har vi bare snakket om løst og fast. Ingen vedtak er fattet. Jeg tror det hadde vært mer formålstjenlig om administrasjonen hadde lagt frem konkrete kuttforslag som de ulike utvalgene hadde fått til behandling.

Artikkeltags