Det viser den ferske økonomirapporten som legges frem i førstkommende formannskapsmøte. I løpet av våren og sommeren har nemlig utviklingen gått fra ille til verre for Moss kommune.

Ved forrige rapportering hadde kommunen et underskudd på fire millioner kroner. Det har nå vokst til minus fjorten millioner. Dermed blinker varsellysene på rådhuset.

– Disse tallene var ikke hyggelig lesning, forklarer Høyres gruppeleder Tage Pettersen.
– Og dessverre går jo utviklingen i helt gal retning. Nå er vi altså oppe i fjorten millioner i minus. Det er alvorlig for kommunen.

Tøft

– Det er barnevernet og økonomisk sosialshjelp som har de største problemene. Den statlige styrkingen av barnevernet har ført til at myndighetene går grundigere inn i barnevernet i kommunene.

– Denne kontrollen innebærer at kommunen blir pålagt flere tiltak for barnevernet. Men dette betaler ikke staten for. Istedet er det kommunene som sitter igjen med regningen, sier Pettersen.

– Hva må til for å løse disse problemene?

– Det politiske styringsflertallet må tore å ta noen grep. For eksempel kan jo konkurranseutsetting av virksomheter i kommunen være ett av flere tiltak og slik sett handler dette om politiske valg.

Støtte

– Forøvrig tror jeg også det er viktig at administrasjonen er enda tettere på tallene. Vi må følge utviklingen svært nøye. Derfor er det hyggelig å registrere at den controller-funksjonen som vi har etterlyst i flere år, nå endelig er på plass, understreker Tage Pettersen.

Men også ordfører Paul-Erik Krogsvold (Ap) er bekymret for den negative utviklingen i kommunens økonomi de siste månedene. Han bekrefter at barnvernet er ett av de områdene hvor kommunen sliter.

– Når staten går inn med pålegg overfor kommunene, så må myndighetene også følge opp med midler.

– Forøvrig er jeg i en dialog med administrasjonen om hvilke tiltak som nå må gjøres og hvor bremsene skal slås på, avslutter Paul-Erik Krogsvold.