Moss kommune visste om ulovlige Adecco-forhold for ett år siden

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

– Jeg ser svært alvorlig på dette. Men håper det er snakk om et enkelt tilfelle og at det ikke er flere lik i lasten, sier Eirik Tveiten (Rødt).

DEL

Etter at Moss Avis i kjølvannet av Adecco-skandalen, avdekket at det har foregått ulovlig overnatting i kjelleren på et sykehjem i Moss og at ansatte i tillegg har jobbet overtid uten å få overtidsbetaling, så stilte Eirik Tveiten spørsmål ved kommunens varslingsrutiner i bystyret.

Les også: Pleiere har sovet i kjelleren ved sykehjem i Moss

 Han mente at de ikke kunne fungere etter intensjonene siden ingen internt hadde slått alarm om disse forholdene.

Del på Facebook 

Grovt

Men i en sak som hittil har vært unntatt offentlighet, fremgår det nå at Moss kommune fikk en anonym varsling om ulovlig overnatting ved Melløsparken sykehjem. Denne saken ble fremmet for behandling i arbeidsmiljøutvalget den 29. april i fjor, altså nesten et år før de kritikkverdige forholdene kom offentligheten for øre.

Les også: Slutt på ekstra overnattingsrom på sykehjem i Moss

– Dette mener jeg er grovt, sier Rødts Eirik Tveiten.
– Det er tydeligvis et behov for å gå opp rutinene for varsling. Det er viktig at folk tør å si fra om slike forhold i kommunen.

– Derfor tok jeg også opp saken i bystyret. Nå håper jeg bare at dette er et enkeltstående tilfelle og at det ikke er flere lik i lasten. Folk skal få ros for å varsle om kritikkverdige forhold, sier Tveiten, som i bystyret altså undret seg over at ingen internt hadde varslet.
– Men hvorfor opplyste du ikke da at det var kommet en varsling, rådmann Inger-Johanne Fjeldbraaten.

Flere sykehjem i Moss granskes for vikar og overtidsbruk

– Jeg oppfattet ikke at Tveiten spurte meg om dette i bystyret. For øvrig ga jeg en redegjørelse i mars i år for denne saken. På det tidspunktet fikk jeg også informasjon fra Tveiten om at han hadde fått en anonym varsling.

Oppsikt

– Men saken som var i arbeidsmiljøutvalget for et år siden, resulterte i at det ble utarbeidet felles retningslinjer for overnatting ved byens tre sykehjem. Denne praksisen er nå innskjerpet, sier Fjeldbraaten.
– Denne saken vakte oppsikt internt da den dukket opp, sier hovedverneombud Nils Jørgen Kraft.

Tage Pettersen visste ikke om kjellerovernattinger

– Jeg måtte kjempe i lang tid for å få den opp til behandling. Det ble for øvrig en egen diskusjon rundt dette varslet fordi det kom anonymt, påpeker han.
– Dette notatet viser at flere må ha sovet i timen. Her snakker vi jo om kritikkverdige forhold, presiserer Tage Pettersen (H).

Artikkeltags