Gå til sidens hovedinnhold

Moss ligger klart over trygdesnittet

Artikkelen er over 9 år gammel

Tage PettersenI den ferske folkehelseprofilen for kommunene skårer Moss dårlig når det gjelder antall uføretrygdede, pillebruk og arbeidsledighet.

Forebygging, satsing på gode skoler og frivillige aktører er noen av grepene ordføreren nevner for å gjøre noe med folkehelsa til innbyggerne i Moss.

Stor utfordring

– At det står dårlig til med folkhelsen i Moss, er noe vi vet fra før. Men ikke desto mindre er det en kjempeutfordring, sier ordfører Tage Pettersen (H).

Østfold er et industrifylke der mange har gått rett ut i jobb i industrien uten å satse på høyere utdannelse

Den nye folkehelseloven – Lov om folkehelsearbeid – trådte i kraft 1. januar 2012 og gir kommunene plikt til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes.

Folkehelseprofilene er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en slik oversikt.
– Østfold er et industrifylke der mange har gått rett ut i jobb i industrien uten å satse på høyere utdannelse. Og for Moss sin del må det tas med at en stor del av befolkningen er innvandrere som ikke akkurat bidrar til å dra opp inntektsnivået, sier Pettersen som en liten bit av forklaringen.

Vi skal gjøre alt vi kan for å forebygge. Det gjør vi først og fremst ved å skape gode skoler som danner grunnlaget for et høyere kunnskapsnivå

Forebygging

Ordføreren poengterer at samhandlingsreformen i stor grad handler om å forebygge.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å forebygge. Det gjør vi først og fremst ved å skape gode skoler som danner grunnlaget for et høyere kunnskapsnivå. Dette vil igjen øke innbyggernes selvbilde, redusere frafallet i videregående skole og bringe folk ut av «utenforheten», sier Tage Pettersen. han mener videre at kommunen må spille på lag med Homestart, frisklivssentralen, biblioteket og andre aktører.

– Dette med å tenke forebygging må bli en naturlig drivkraft i samfunnet, sier Pettersen.