Johnsen satt på tilhørerbenken sammen med resten av delegasjonen fra Hølen mandag kveld. Der måtte de nok en gang høre på brutte valgløfter og vedtak som ikke gjennomføres.

Det er gjort et kommunestyrevedtak om å bygge ny skole i Hølen. Det er også slik at skolen var prioritert i de borgerlige partiprogrammene før valget, og at 77 mill. kroner er avsatt.

Men så er det også slik at uansett hvor hardt Ap, SV og Sp slåss for at dette vedtaket skal effektueres, vil de borgerlige gå bort ifra det.

LES OGSÅ: Ny ekstraordinær runde på Hølen skole

Kritikk

Høyre, Frp, KrF og Venstre må også tåle mye kritikk for at det ikke finnes noe underlagsmateriale som viser om de 30 mill. partiene vil bruke på oppussing og et mindre nybygg, holder.

Det er dette som får Johnsen til å hevde at håndverket er svakt, både faglig og politisk.

LES OGSÅ: Innrømmer dårlig strategi i skolesak i Hølen

Tapt sak

Leder Gro Fyhri i Hølen og Såner vel oppsummerer møtet slik:

– Ny bygningsmasse hadde vært mer hensiktsmessig og økonomisk over tid, men dette har tatt så lang tid at vi må akseptere den løsningen som kommer. Vi savner både brukermedvirkning, og en bedre beskrivelse over plassering og rehabiliteringsgrad. Det kom signaler om at dette skulle legges fram i kommunestyret, og det er i så fall bra.

LES OGSÅ: Halve bygda rant inn

Skylder på økonomien

Posisjonen skylder på økonomien, lite salg av næringstomter, og en kommende dyr oppvask i fjernvarmeselskapet, når de stripper prosjektet Hølen skole.

– Nei. Dere har gjort noen valg, og prioriterer kirke framfor skole, repliserte Kjell Meek (SV).
– Vedtaket om å bygge ny skole er antakeligvis det dummeste vi har gjort. Har du lekkasje i taket, river du ikke. Du tetter, sa Trygve Thorsen (Frp).