Det uttaler Svein Gran, lederen for arbeidsgruppen som jobber med å fullføre kirkevedtaket etter kirkebrannen på Såner i 1995.

Aktørene i Son begynner å nærme seg en presentasjon av det som skal bli Son Kulturkirke på Sagatomten. Onsdag hadde gruppen et møte med arkitektene Kjell Kvernaas og Per Furuseth. Arkitektene har jobbet med kirkeprosjektet siden starten i 1998 og et forslag ble lagt frem allerede for flere år siden.
Men ting tar tid. I april/mai vil arkitekthuset legge frem en justert versjon av det opprinnelige.
Utfordringen er å få økonomien på plass. Til nå har den kommunale deltakelsen sittet svært langt inne.

Romslig

Om kulturkirken sier Kvernaas dette:
– Vi har beholdt selve grepet fra det opprinnelige forslaget, men har valgt å speilvende. Tomten er ganske eksponert, og legger selvfølgelig noen føringer i forhold til det. Samtidig oppfatter vi det slik at komiteen ønsker en romslighet, både i bruk og uttrykk.

Ber om tilbakemelding

Før presentasjonen i mai, ønsker gruppen å få tilbakemeldinger fra innbyggere, politikere, foreninger og kirkelige organer.
– Bygget er tenkt innredet med en nøytral storstue på 300 sitteplasser og scene. Videre planlegges det et kapell med mulighet for å åpne inn til storstua, peisestue, grupperom og lydrom, orienterer Svein Gran.
Han er svært interessert i tilbakemeldinger fra brukerne og sier at dette kan formidles til kirkeverge Per Martinsen.
– Dette blir en kulturkirke, en arena for hele Sons befolkning, ikke bare noe sært for de få, sier Gran med klar adresse til politikere som mener at kirkerom har Vestby nok av.

Må slåss

Arbeidsgruppen har vurdert flere lokaliseringsalternativer i 2009, men har landet på sin egen tomt på Saga.
– Vi vil beholde den store delen av bygningskroppen som står der i dag, men rive resten. Tomten er verdsatt til 10 mill. kroner og i tillegg har vi fem mill. i ren kapital. Vi legger til grunn at kommunen bidrar med 15 mill. kroner, sier Gran som har fått erfare at den kommunale bevilgningen sitter langt inne.
– Vi appellerer derfor til befolkningen. Dette må vi slåss for.