Lundén har ikke tatt ut noen siktelse mot den mistenkte mannen, etter at en hunden «Lucas» ble funnet druknet ved Krapfossbrua 20. juli.

– Det har ikke vært nødvendig med noen siktelse. Mannen har vært avhørt som mistenkt, og det har ikke vært noen behov for pågripelse, ransaking eller en fengslingsbegjæring underveis i saken. Derfor har ikke hans status blitt endret. Når jeg sender saken inn til statsadvokaten vil han imidlertid få status som siktet, forklarer Lundén.

– Gjenstår det mye arbeid før saken sendes inn?

– Det gjenstår et avhør eller to, svarer Lundén?

– Av mistenkte?

– Nei, det er vitneavhør. Det er litt vanskelig å si akkurat når jeg blir ferdig med saken, men jeg håper ikke det skal ta så veldig lang tid, fortsetter han.

Å spekulere i noen strafferamme er for tidlig.

Det har ikke vært nødvendig med noen siktelse

I bunn vil dyrevelferdsloven § 37 ligge, straffebestemmelsene i denne paragrafen er imidlertid veldig generelle og vil derfor bli påvirket av en rekke generelle bestemmelser innenfor den samme loven.