Det sier kirkeverge Per Martinsen til Moss Avis og viser til samarbeidsavtalen mellom Høyre, KrF, Venstre og Frp. Der står det svart på hvitt at kulturkirken i Son skal være fullfinansiert i 2014.

Del på Facebook

– Vi håper de fremdeles er like entusiastiske, men jeg har litt problemer med å få ordføreren i tale slik at vi kan få til et møte med partiene og samkjøre oss, sier kirkevergen.

Finansieringsplan

Kirken foreslår at det avsettes 2,5 mill. kroner i 2012, 11,5 mill. i 2013, og 11 mill i 2014.

Jeg har litt problemer med å få ordføreren i tale slik at vi kan få til et møte med partiene og samkjøre oss

– Vi ønsker at kulturkirken tas i bruk første søndag i advent 2014, men da er vi avhengig av å følge denne planen.
Selv bidrar Kirken med tomta på Saga til en verdi av cirka 10 mill. kroner, 5,5 mill. kroner på bok, og en underskriftskampanje på cirka 1000 navn.

Lunken

Moss Avis forsøkte i går å få tak i ordfører John Ødbehr (H) og Trygve Thorsen (Frp) uten å lykkes.
Da samarbeidsavtalen ble lagt fram på partienes pressekonferanse 16. september hadde Frp en lunken holdning til finansieringen. For Venstre og KrF er saken enklere, partiene har gått til valg på at kirken bygges.

– Vi har planer om et folkemøte ut i november, men er avhengig av å snakke med partiene først, sier Martinsen.

Juridisk

Og mens Martinsen jakter på posisjonen, har Vestby kirkelige fellesråd satt opp et forprosjekt med den nevnte «målgangen» i 2014.

Forprosjektet tar høyde for at skisseprosjektet godkjennes i januar 2012, at behandling og godkjenning av forprosjektet i kirkelige organer skjer fra september 2012 til april 2013, at tilbudsdokumenter for hoved- og sideentreprenører sendes ut i april 2013, at kontrakter inngås i juni/juli samme år, og at byggestarten skjer i august.

– Vi må også få avklart det rent juridiske rundt anbudsregler, og om vi kan ha med oss Kvernaas Arkitekter og byggherreombud Thor-Ivar Strøm videre. Det har jo gått lang tid, sier kirkevergen i Vestby.