Med dette kan barneverntjenesten bli noe billigere enn i fjor, da de hadde et merforbruk i forhold til budsjett på over sju millioner kroner. Merforbruket knyttes i stor grad til det økende antall tiltak som har foregått utenfor den opprinnelige familien til barnet.
Barnevernområdet er et av mange områder som omstillingsutvalget nå skal granske i forbindelse med at kommunen må kutte nesten 120 millioner kroner de neste fire årene.

Fikk to nye stillinger

I omstillingsprosjektet i kommunen i fjor ble barnevernet ikke redusert med årsverk, men de fikk derimot to nye stillinger. Dette var i forbindelse med overføringer i forbindelse med statsbudsjettet i høst der det fulgte med en henstilling om å styrke barnevernet.
Så ble barnevernet i Moss lagt inn under virksomheten Oppvekst og helse, sammen med blant annet Familiesenteret, PP tjenesten og helsesøstrene. Dette er det man nå håper å dra veksler på, fordi saksbehandlingen og den interne samhandlingen vil bli mer effektiv.
– Det ligger i tanken bak omstillingen at noe av arbeidet som vi før kjøpte inn eksternt nå skal kunne gjøres av Familiesenteret. Og sammen med de to nye stillingene håper vi at ting vil bli bedre og at vi vil kunne spare noe, sier virksomhetsleder for Oppvekst– og helse, Viil Gombos.

Fortsatt mye å gjøre

Men fortsatt opplever faglig leder i barneverntjenesten i Moss, Brit Torvbråten, at de har stor arbeidsmengde.
– Vi har jo slitt en del med lav bemanning tidligere og vi opplever fortsatt stor saksmengde og komplekse saker, sier hun. Men hun tror samtidig at det nå vil være mulig å gi bedre kvalitet på tjenestene.
– Mange av tiltakene utenfor opprinnelig familie krever mye ressurser i forhold til hva som må settes inn rundt hvert enkelt barn. For eksempel når det gjelder institusjonsplasseringer, forklarer Torvbråten.

Mer å spare

Barnevernstjenesten i Moss hadde i 2009 et forbruk totalt 39 millioner kroner. Det ble 7.6 millioner kroner mer enn budsjettert. Gombos mener også at det er mulig å se på tjenesten som kalles næromsorgsarbeidere, der man til nå har kjøpt private tjenester. Her kan det bli aktuelt å gjøre tjenesten kommunal.

Les også: Tror ikke innsparing vil gå ut over kvaliteten og Fagfolk slakter barnevernforslag