Etter syv år i ordførerstolen ønsker John Ødbehr å ta BI-kurset styrekompetanse 1 og 2.

Samtidig er det slik at Kommunenes sentralforbund (KS) gjennom egne datterselskap som for eksempel KS konsulent kan tilby ulike kurs rettet mot folkevalgte og ordførere, også når det er snakk om å øke styrekompetansen.

- Ja vi har mange ordførere på kurs, sier seniorrådgiver Arild Sørum Stana.

Stana er fagansvarlig for fagområdet konkurranseutsetting og selskapsorganisering, eierskap og styrearbeid.

- Et dagskurs ligger gjerne på 2-3000 kroner, sier han.

Saken kommer på bordet i neste formannskap og spørsmålet er om fellesskapets penger skal gå til ordførerens eget ønske om å kurse seg på BI.

Ikke nærliggende

Rådmannen synes ikke det er nærliggende å vurdere ordførerens kursbehov og ønsker ikke å ha noen oppfatning om pengene skal bevilges eller ikke.
Saken legges fram uten innstilling, og så blir det opp til politikerne å vurdere.

Innholdsrik CV

Dette synes Ødbehr er greit, men sier samtidig at han ikke kan forstå det dersom saken vil bli oppfattet negativt.

Jeg kan ikke forstå det dersom denne saken blir oppfattet negativt

– Jeg synes det er vel anvendte penger for fellesskapet at bygdas ordfører setter seg på skolebenken i fem dager for å lære om styrearbeid.

Samtidig skilter Ødbehr med en CV som rent umiddelbart virker dekkende for kompetansen han søker:

Fem år på BI, bedriftsøkonom, markedsøkonom, og master i organisasjon og ledelse:

- Hvorfor mener du det er riktig at skattebetalerne skal betale BI-kurset ditt, Ødbehr?

- Kurset betyr at jeg kan gjøre en enda bedre jobb for fellesskapet. Dette bør være en trygghet for alle.

Mange styreverv

På Ødbehrs CV er det også oppført en rekke styreverv som strekker seg langt tilbake i tid.Han sitter i Movarstyret og eier også en bensinstasjon i Vestby sentrum.

Kurset betyr at jeg kan gjøre en enda bedre jobb for fellesskapet

Moss Avis spør hva han skal lære nå, som man måtte formode at han skal kunne, i lys av det han faktisk jobber med:

- Jeg har funnet at dette er en grei måte å oppdatere meg på. Man trenger faglig påfyll og det må være viktig for innbyggerne å vite at ordføreren er villig til å lese og lære.

Reformforberedelser

Helt konkret oppgir han den kommende kommunereformen, samt arbeidet med Vestbys eiermelding, som årsak til at han må oppdatere seg:

- Det skjer en rivende utvikling innen styrearbeid. Det skjer stadige lovendringer. Jeg må videreutvikle kompetansen.

- I forbindelse med eiermeldingen skal det vel nettopp strammes inn på praksisen med sentrale politikere i styreverv?

- Dette er noe vi diskuterer. Jeg må uansett vite hva som skjer i næringslivet, kjenne kravene, og vite hvem som skal sitte i styrene hvis jeg ikke skal sitte der selv.

På spørsmål om signaleffekten i lys av at Høyre gikk til valg på å få kommunegjelda ned, noe som ikke har skjedd, og at partiet stadig snakker om behov for streng økonomikontroll, samt ikke har vært pådrivere verken for ny skole i Hølen eller full utvidelse av Grevlingen og Brevik, svarer Ødbehr dette:

– Det må være lov å søke. Politikerne får avgjøre, og bøkene betaler jeg selv.