Ordførere i fem kommuner vil at fylkesvei 120 blir riksvei

Tonje Olsen, Håvard Osflaten, Tage Pettersen og Reidar Kaabbel (bakerst) vil be om å omklassifisere fylkesvei 120 til riksvei.

Tonje Olsen, Håvard Osflaten, Tage Pettersen og Reidar Kaabbel (bakerst) vil be om å omklassifisere fylkesvei 120 til riksvei.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Ordførerne i Moss, Våler, Hobøl, Enebakk og Rælingen går sammen om et innspill om å oppgradere fylkesvei 120 til riksvei.

DEL

– Denne veien trenger oppgradering. Det er dårlig standard og høy ulykkesfrekvens her, sier Tage Pettersen, Reidar Kaabbel, Håvard Osflaten og Tonje A. Olsen, ordførere i henholdsvis Moss, Våler, Hobøl og Enebakk.

Sammen med ordføreren i Rælingen har de gått sammen om et felles innspill til Statens vegvesen, samferdselsdepartementet og fylkeskommunene, om å oppgradere fylkesvei 120 til riksvei i forbindelse med regional transportplan.

Tungt

– Så viktig som fylkesvei 120 er, bør den oppgraderes til riksvei. Dette er nærmest en stamvei. Som riksvei blir den sett i et større perspektiv. Riksveier knytter regioner sammen, sier ordførerne.

For det blir ikke mindre trafikk:
– Pila viser en vei. Mengden tungtrafikk øker, og dundrer forbi på en vei som er smal, svingete og uoversiktlig. Alt av ferjetrafikk som skal til indre Østfold eller mot Ørje kjører her. Veldig mye av det er næringstransport. Etter at Oslofjordtunnelen ble stengt for tungtrafikk ble situasjonen verre, sier Tage Pettersen.

Derfor har de fem ordførerne gått sammen for å jobbe for at fylkesveien skal bli riksvei.

– Med fylkesvei 120 som riksvei blir hele triangelet med E18, E6 og riksvei 19 knyttet sammen med riksveier. Fv 120 er en viktig tverrforbindelse i dette triangelet,men standarden på dagens vei er ikke i samsvar med dette. Vi er utålmodige, sier de fire ordførerne, som også vil legge til rette for gang og sykkelveier.

Målet er at omklassifiseringen skal komme med i nasjonal transportplan som vedtas våren 2013.

Artikkeltags