Ordføreren synes ferjene er ute av drift altfor ofte

Når en av ferjene er på verksted, oppstår det ofte køer på ferjeleiet og kaos i trafikken i Moss. Det er ordføreren lei av.

Når en av ferjene er på verksted, oppstår det ofte køer på ferjeleiet og kaos i trafikken i Moss. Det er ordføreren lei av. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ordfører Tage ­Pettersen synes det er ille at ferjene så ofte må på verksted og at en av dem knapt tåler vind.

DEL

Han mener at dette er ett av de forholdene Moss kommune må ta opp med Statens vegvesen under høringsrunden foran anbudsinvitasjonen til ny konsesjon på ferjesambandet Moss–Horten.

– Jeg mener det må være en viktig forutsetning for å drifte denne ruten at ferjeselskapet har båter som sikrer en god regularitet. I sommer har jo tidvis to ferjer vært ute av ordinær drift og det har skapt bortimot komplett trafikkaos i Moss.

– Mitt inntrykk er at ferjene ofte er på verksted. I tillegg tåler jo ikke den innleide ferjen Stavanger særlig mye vind og alle vet at det blåser i Oslofjorden. Men i dag har vi jo ingen sanksjonsmidler mot at ferjene er ute av drift, påpeker Tage Pettersen.Han sier de i utgangspunktet har hatt en dialog med Statens vegvesen om dette. Selv om vi her harlitt ulikt ståsted, så føler jeg at etaten langt på vei har forståelse for kommunens synspunkter, påpeker Pettersen.

- Egner seg ikke så godt

Men administrerende direktør i Bastø Fosen, Audun Sætre, mener ordføreren skyter langt over mål med sin kritikk av ferjeselskapet.

– Disse påstandene er helt uberettigede. Tallene fra det siste halv året fram til juli viser at vi har en regularitet fra 97,1 til 99,8 prosent.

– Men opphold på verksted på grunn av vedlikehold og kontroll inngår ikke i disse tallene?

– Det er riktig. Vi setter opp en årsplan med ettersyn som Statens vegvesen godkjenner og den må vi forholde oss til.

– Ellers er jeg enig i at MF Stavanger ikke egner seg så godt her i fjorden. Den tåler ikke så mye vind, men det har gått bra siden februar. Det er for øvrig ikke så lett å finne passende ferjer vi kan leie, avslutter ­Audun Sætre.

Senest i går, på mandag, måtte MF Stavanger settes ut av drift på grunn av problemer med sanitæranlegget ombord.

Artikkeltags