Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2014 tjente en kvinnelig mellomleder i Østfold i snitt 542 000 kroner i fjor, noe som tilsvarer 99,1 prosent av snittlønnen til en mannlig mellomleder i fylket, skriver Pressenytt i en pressemelding.

Medsøstre i Oppland kommer på andreplass med 97,3 prosent av mannelønnen, mens i Hedmark ligger kvinnelige mellomledere på 94,8 prosent av lønnen til sine mannlige kolleger. Landssnittet er 87,3.
 
– De fleste steder i landet har all grunn til å se opp til Østfold. Det blir stadig vanligere med individuell lønnsfastsettelse. Menn er gjerne flinke til å prate seg opp og understreke hvor uunnværlige de er for bedriften, mens en del kvinner er litt mer tilbakeholdne. Dette er noe arbeidsgivere bør være bevisste på under lønnsforhandlinger, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Menn belønner menn

Nesten 3000 ledende og betrodde ansatte deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av De Facto på oppdrag for Lederne. På landsbasis viser den at en gjennomsnittlig kvinnelig mellomleder utenfor oljesektoren i dag tjener 518 000 kroner. I snitt tjener mannlige mellomledere 76 000 kroner mer per år.
 
Rådgiver Stein Stugu ved kunnskapssenteret De Facto understreker at markedslønn og individuelle ordninger favoriserer menn.

– Fortsatt er mange toppledere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst belønner de som ligner på seg selv. Dessuten er mange menn rett og slett bedre selgere av egne fortrinn i en forhandlingssituasjon, påpeker han.

Store forskjeller i vest

I tillegg er menn overrepresentert i bransjer som er lønnsledende.

– Ikke minst gjelder dette oljesektor, der lønningene ligger langt over de fleste andre bransjer, sier Stugu. I sammenlikningen mellom kvinner og menn er derfor oljesektoren utelatt.
 
Også på landsbasis er lønnsforskjellene tydelige. Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal er de tre fylkene med størst gap mellom manns- og kvinnelønn på mellomledernivå. Østfold og innlandsfylkene skiller seg ut i positiv retning. I Østfold og Oppland er det tilnærmet likelønn mellom kjønnene.

Går rett vei

Ifølge undersøkelsen hadde kvinner en positiv lønnsutvikling i 2013. Kvinnelige mellomledere fikk i snitt 87,3 prosent av lønnsutbetalingen til en mannlig mellomleder. Dette er en økning på 1,3 prosentpoeng fra året før.
 
– Kvinnelønn er et tema vi har jobbet med de siste årene. Det er tilfredsstillende å se at utviklingen nå er positiv, sier Jan Olav Brekke i Lederne.
 
Funnene i Norsk Ledelsesbarometer går på tvers av tallene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret, som legger grunnlaget for lønnsoppgjørene. Disse beregningene tar for seg alle lønnstakere i Norge, og viser at menn rykket fra på lønnsfronten i 2013. 
 
– En mulig forklaring kan være at Lederne har klart å sette kvinnelønn på agendaen på mellomledernivå. I så fall er dette en påminnelse om hvor viktig det er å jobbe mot forskjellsbehandling av kvinner og menn, sier Stein Stugu i De Facto.

 
 
FAKTABOKSER:
Om Norsk Ledelsesbarometer: 
• Norsk Ledelsesbarometer er en rapport som er gjennomført av kunnskapssenteret De Facto på vegne av organisasjonen Lederne.
• Ledelsesbarometeret er gjennomført for sjuende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske ledende og betrodde ansatte.
• Se www.lederne.no/ledelsesbarometer.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer  
 
Om Lederne: 
• Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
• Lederne er organisasjonen for nærmere 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
• Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.
Kilde: Lederne